ABOUT

Deze website bevat een collectie bronverwijzingen naar berichten van verschillende autoriteiten en organisaties. Het gaat hierbij om berichten die direct of indirect verband houden met de coronamaatregelen en vraagtekens oproepen, omdat zij tegenstrijdig lijken met gecommuniceerde doelen van gevoerd beleid en/of in strijd lijken te zijn met de democratische rechtsstaat.
Vraagtekens.net geeft geen meningen, maar licht berichten en documenten uit en stelt vragen.

Doelen van deze website

  1. Verzamelen
    Een collectie bronverwijzingen voor iedereen die hier behoefte aan heeft, bijvoorbeeld om zelf te raadplegen of om te delen met anderen.
  2. Taboes doorbreken
    Door in gesprek met anderen gebruik te maken van oorspronkelijke bronverwijzingen kan onbegrip en ongeloof bij het benoemen van bepaalde ontwikkelingen wellicht worden vermeden.
  3. Onderzoeken
    Vraagtekens.net verzamelt, probeert taboes te doorbreken en nodigt onderzoeksjournalisten, Kamerleden en anderen uit bronnen nader te onderzoeken.
Delen?