Diagnose – wie is verantwoordelijk?

Voor registratie van diagnoses wordt gebruik gemaakt van het internationaal classificatiesysteem van de WHO.
De verantwoordelijkheden voor de registratie zijn in 2017 veranderd, de rol van de medisch codeur van de zorginstelling lijkt groter te zijn geworden. Van betrokkenheid van de medisch specialist bij de officiële diagnosestelling lijkt niet altijd sprake te zijn.

In de brief ‘Vaststelling dbc-pakket medisch specialistische zorg 2017’ staat dat de registratieverantwoordelijkheid is aangepast:
(dbc = diagnose-behandelcombinatie)

Omdat medisch specialisten hierbij afhankelijk zijn van de ICT-infrastructuur van de instelling, en omdat de medisch specialist in de praktijk vaak ondersteund wordt door de medisch codeur, hebben we deze registratieverantwoordelijkheid aangepast. De NZa beschouwt de totstandkoming van de ICD-10 registratie- en aanleververplichting als een gezamenlijk proces. De NZa stelt instellingen en medisch specialisten vanwege dit gezamenlijke proces beiden verantwoordelijk voor de registratie van de ICD-10. Dit is als zodanig opgenomen in de regelgeving”

bron:puc.overheid.nl

In het document ‘Wijzigingen dbc-release RZ17a‘ van de Nederlandse Zorgautoriteit wordt gesproken van een gezamenlijke verantwoordelijkheid die zich ervoor leent hierover onderlinge afspraken te maken. Hierbij wordt ook betrokkenheid van de medisch codeur genoemd:

“Met de aangepaste regeling per 2017 benadrukt de NZa dat medisch specialisten en instellingen als het gaat om de registratieverplichtingen voor ICD-10 een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben, die zich ervoor leent om hier onderlinge afspraken over te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om de inzet en betrokkenheid van medisch codeurs en het gebruik van ICT-ondersteuning.”

bron: puc.overheid.nl, pagina 43
Registratie ongewenste gevolgen van het vaccin

Stichting ‘Dutch Hospital Data’ verstrekt code-adviezen voor medisch codeurs. In de versie voor 2022 en 2023 wordt over de registratie van vaccinatiebijwerkingen o.a. vermeld dat de medisch codeur een mogelijk ongewenst gevolg van het vaccin niet als zodanig aanmerkt als navraag bij de specialist niet mogelijk is en als niet in de ontslagbrief staat dat dit door de specialist aan het Lareb is doorgegeven:

Als zich na een vaccinatie een aandoening manifesteert die misschien een ongewenst gevolg van het vaccin betreft, zonder dat de specialist de relatie aangeeft, is het advies hierover uitsluitsel bij de specialist te vragen. Als navraag niet mogelijk is, wordt de betreffende aandoening niet als ongewenst gevolg van het vaccin aangemerkt, maar op de gebruikelijke manier geregistreerd, tenzij in de ontslagbrief is opgenomen dat de specialist de aandoening als mogelijk ongewenst gevolg heeft gemeld bij Lareb (alleen indien genoemd in de ontslagbief, niet dossier hierop doorzoeken).

bron: dhd.nl, pagina 57
zie ook 'gepubliceerde codeadviezen met onderaan 'archief codeadviezen'

In de codeadviezen van de DHD staat dat een mogelijk ongewenst gevolg van het vaccin door de medisch codeur niet als zodanig moet worden aangemerkt, als navraag bij de specialist niet mogelijk is.

In welke gevallen is navraag niet mogelijk?
Kan hieruit worden opgemaakt dat de medisch specialist niet altijd betrokken hoeft te worden bij de officiële diagnosestelling?


In de brief Vaststelling dbc-pakket medisch specialistische zorg 2017 wordt vermeld dat specialisten en instellingen beiden verantwoordelijk zijn voor de registratie van de ICD-10.
De NZa spreekt ook over een gezamenlijke verantwoordelijkheid, die zich leent voor het maken van onderlinge afspraken. 

Ligt de verantwoordelijkheid voor de officiële diagnosestelling niet altijd bij de medisch specialist?
Klopt het dat de medisch specialist niet in alle gevallen betrokken is bij de bepaling van de officiële diagnosestelling?De geregistreerde diagnosestelling is van invloed op de kostendeclaratie van de zorginstelling (NZa)

Is het wenselijk dat zorginstellingen afspraken maken over de invulling van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van diagnosestellingen, als deze mogelijk gevolgen heeft voor het budget van de zorginstelling?

Overig

Doodsoorzaken (overleden met of door COVID-19)
Cijfers van ziekenhuisopnames, cijfers van patiënten met COVID-19 als opnamereden en van patiënten met een andere opnamereden bij elkaar opgeteld in de coronastatistieken

COVID-19 als hoofddiagnose bij COPD met COVID-19

Bij COPD-patiënten met COVID-19 moet volgens de code-adviezen COVID-19 als hoofddiagnose worden gecodeerd

“COPD (met én zonder exacerbatie) in combinatie met COVID-19: codeer U07.1/2 als hoofddiagnose (let op: wijkt af van de bestaande COPD-codeadviezen)”

Bron: dhd.nl - codeadviezen 2020, pagina 46
(U07.1 en U07.2 worden gebruikt als code voor COVID-19)

Codeadviezen post-COVID-19

“Volgens de definitie van de WHO / ICD-11 komt een post-COVID-19 aandoening voor bij personen met een voorgeschiedenis van waarschijnlijke of bevestigde SARS CoV-2- infectie. Meestal ontstaan 3 maanden na het begin van COVID-19 met symptomen die minstens 2 maanden duren en niet kunnen worden verklaard door een alternatieve diagnose. Veel voorkomende symptomen zijn vermoeidheid, kortademigheid, cognitieve disfunctie, maar het betreft ook andere klachten die een impact hebben op het dagelijks functioneren. Symptomen kunnen zowel nieuw optreden na aanvankelijk herstel van een acute COVID-19-episode of aanhouden na de acute fase. Symptomen kunnen ook fluctueren of verminderen in de loop van de tijd. 

Indien de specialist spreekt over een post-COVID-19 aandoening (of Long COVID), dan wordt U09.9 geregistreerd ongeacht of duidelijk is of er aan de definitie van de WHO wordt voldaan. De terminologie van de specialist is leidend.“

bron:dhd.nl, codeadviezen 2023, pagina 56
Links van Stichting Dutch Hospital Data

Federatie treedt toe tot bestuur stichting Dutch Hospital Data
(Federatie Medisch Specialisten):
‘Met ingang van dinsdag 1 november treden Federatie bestuursleden Selma Tromp en Iris Verberk-Jonkers toe tot het bestuur van stichting Dutch Hospital Data (DHD).’
bron: demedischspecialist.nl

Delen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *