Onduidelijkheid over onderzoek naar relatie tussen vaccinatie en oversterfte

Op 21 november stelde Pieter Omtzigt kamervragen over de oversterfte in Nederland ‘Het vervolgonderzoek naar oversterfte in Nederland in de periode 2020-2022’. Hierin vraagt hij naar de mogelijkheden voor het verstrekken van gegevens ten behoeve van onderzoek naar oversterfte. Hij verwijst hierbij naar eerdere uitspraken van Ernst Kuipers:

Bronnen, (via tweedekamer.nl):
21 november 2022 - kamervragen Pieter Omtzigt - 'Het vervolgonderzoek naar oversterfte in Nederland in de periode 2020-2022'
28 september 2022: 'Stand van zaken oversterfte onderzoek, datatoegang, afdoen correspondentie- en informatieverzoek en mensen met een kwetsbare gezondheid...' waarnaar hierboven wordt verwezen, Ernst Kuipers 
1 december 2021 - Motie van het lid Omtzigt over een onderzoek naar de oorzaken van oversterfte 

Data Protection Impact Assessment – DPIA

In vraag 3 vraagt Pieter Omtzigt specifiek naar de verstrekking van de DPIA (Data Protection Impact Assessment).

In een kamerbrief van 18 november 2022, de vrijdag voor de kamervragen van Piet Omtzigt, schreef Ernst Kuipers het volgende over het toegankelijk maken van de vaccinatiedata van het RIVM voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek:


Bron: open.overheid.nl

Op 23 december stuurde Ernst Kuipers de DPIA naar de Tweede Kamer:

bron: rijksoverheid.nl

Uit de inleiding van de DPIA:

Personen die zijn overleden weggefilterd uit het vaccinatiebestand

Het RIVM verstrekt het CBS het ‘CBS-vaccinatiebestand’. Hierin worden verschillende groepen weggefilterd, o.a. personen die zijn overleden :

Verder wordt aangegeven dat de dataset gepseudonimiseerd wordt aangeleverd:

bron: rijksoverheid.nl, pagina 9

Pieter Omtzigt twittert op 27 december dat hiermee onderzoek naar oversterfte onmogelijk is:

Naar aanleiding van de tweet zijn discussies ontstaan.
Ruben van Gaalen van het CBS geeft aan dat informatie van overleden gevaccineerden nog steeds te achterhalen moet zijn. In de DPIA wordt vermeld wat er met de gekoppelde data kan en welke onderzoeksvragen aan de orde kunnen komen.

Onder de kop 'Fase 3 Verrichten Onderzoek' staat welke onderzoeksvragen aan de orde kunnen komen. Het gaat hierbij om meerdere onderzoeksvragen waarbij 'COVID-19 besmetting' een rol speelt. 

Wat vindt de Tweede Kamer van de werkwijze voor het vaststellen van COVID-19 als doodsoorzaak of als reden voor opname in het ziekenhuis,
waarbij gebruik wordt gemaakt van een positieve test of een klinische diagnose? 
(zie https://vraagtekens.net/2/doodsoorzaken/ en https://vraagtekens.net/2/cijfers-van-ziekenhuisopnames/)

Vindt de Tweede Kamer het wenselijk om via obductie onderzoek te verrichten naar doodsoorzaken?

Kan vaccinatie, als mogelijke factor bij overlijden, worden meegewogen bij bovenstaande onderzoeksvragen, ondanks eerder vastgelegde doodsoorzaken?

Wat wordt precies met de volgende vraag bedoeld?
'Is vaccinatiestatus een mediator in de associatie tussen sociaaleconomische status en vroegtijdig overlijden?' 

 Met welke van de onderzoeksvragen, vermeld onder fase 3, kan specifiek worden onderzocht of er een mogelijk verband is tussen vaccinatie en oversterfte?
(pagina 12, bijlage via Rijksoverheid.nl)
Delen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *