Mondiale systeeminitiatieven van het World Economic Forum

van ontwrichting naar Great Reset

“The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and reset our world” zei Klaus Schwab in 2020, bij de lancering van de Great Reset en de publicatie van zijn boek “Covid-19: The Great Reset”.
Volgens Klaus Schwab zouden oude systemen niet meer geschikt zijn voor de 21e eeuw. De crisis van 2020 zou een unieke mogelijkheid zijn voor het resetten van verouderde systemen.
Initiatieven voor systeemverandering werden al eerder door het World Economic Forum, in samenwerking met de Verenigde Naties, in gang gezet.

Wat vooraf ging

2016
‘Shaping a better future’:
de Vierde Industriële Revolutie & Agenda 2030

De publicatie van het boek van Klaus Schwab en Thierry Malleret over de Great Reset volgde de wereldwijde maatregelen snel op. Over een reset van systemen werd dan ook al eerder gesproken en gepubliceerd.
In 2016 verschenen Schwab’s boek The Fourth Industrial Revolution en het WEF-rapportShaping a better future.
Vernieuwde systemen voor de 21e eeuw zouden moeten worden gevormd door de Vierde Industriële Revolutie (4iR).  De term ‘disruption’, veroorzaakt door innovatie van de 4iR, komt hierin regelmatig terug en zou een rol spelen bij systeemveranderingen.
Het rapport ‘Shaping a better future’ verscheen in 2016, het jaar waarin Agenda 2030 – ‘Transforming our world’ in werking trad.

WEF_Shape_a_Better_Future_business, pag. 3
Disruptive Innovation
Al is niet direct duidelijk of de term ‘Disruptive Innovation’ hierbij wordt gebruikt in de oorspronkelijke betekenis (gegeven door Clayton Christensen), de term keert regelmatig terug in de context van systeemveranderingen bij sustainable development (of variaties als ‘disruptors’ en ‘disruptive technology’).
Mens en maatschappij zouden volgens het World Economic Forum zelf zorgen voor een ineenstorting van wereldwijd verbonden systemen.
Tegelijkertijd werden er, hierop vooruitlopend, plannen gepresenteerd voor actieve mondiale systeemverandering, door middel van technologieën van de Vierde Industriële revolutie met de bijbehorende ‘disruption’.

2017
Davos – Systeeminitiatieven


bron: System Initiatives Programme, WEF, pag. 3
op pagina 7 een schema met relaties tussen de systeeminitiatieven en de SDG’s

In januari 2017 presenteerde het World Economic Forum in Davos het System Initiaves Programme, een programma voor het vormgeven van toekomstige systemen in uiteenlopende sectoren.
De structuur, die het WEF voor de 14 verschilllende systeeminitiatieven heeft opgezet, werd uiteengezet tijdens de jaarlijkse meeting in Davos, met in 2017 het thema ‘Responsive and Responsible leadership’.
Elk systeeminitiatief heeft een ‘stewardship board‘, wordt ondersteund door een ‘Global Future Council‘ van denkers en heeft een naam die begint met ‘Shaping the future of’.

System Initiatives | Platforms | Centres ?
In 2022 waren op de website van het World Economic Forum 18 platforms te vinden, waarvan velen beginnend met ‘Shaping the future of’ (archiefpagina). Inmiddels stuurt de oorspronkelijke link van de WEF-website voor de platforms door naar ‘Centres

(op de archiefpagina zijn oorspronkelijke namen van platforms niet allemaal mee-gearchiveerd).
Voorbeeld is de website van het ‘Centre for Financial and Monetary Systems


Zie ook ‘World Economic Forum – Shaping The Future & de Grote Herschikking‘ bij Vraagtekens en de brochure ‘A platform for impact’ WEF 2019

Nederlandse politici, systeeminitieven en de WEF-papers
Naar aanleiding van kamervragen door Pepijn van Houwelingen en Gideon van Meijeren is eind 2021 correspondentie tussen het World Economic Forum en kabinetsleden vrijgegeven (zie ook: WEF-papers, bronnen). Hieruit blijkt ook betrokkenheid van Nederlandse kabinetsleden bij de systeeminitiatieven. Zo wordt Edith Schippers een steward genoemd.

Philip Rösler van het WEF schreef op 25 januari 2017, na de jaarlijkse WEF-meeting in Davos, in een brief aan Edith Schippers: The forum is delighted to count you among its most active stewards of the System Initiative on Shaping the Future of Health and Healthcare
(Philipp Rösler was Duits minister voor Volksgezondheid en vanaf 2014 werkzaam bij het WEF)
bron: tweedekamer.nl, bijlage 4, pag.18

Op pagina 17 van de vierde bijlage wordt ook Bruno Bruin genoemd:

In een brief aan Wiebe Hoekstra uit 2020 schrijft het WEF onder meer: ‘your participation would be crucial to shaping the future of the global financial system‘.

bron: tweedekamer.nl, bijlage 1, pag 17

Koningin Maxima is, naast speciaal pleitbezorger voor inclusieve financiering bij de VN, lid van de stewardship board van het systeeminitiatief ‘Shaping the Future of Financial and Monetary systems‘ en lid van het ‘Steering Committee of the Digital Currency Governance Consortium’ van het World Economic Forum. Zij droeg in deze rol o.a. bij aan briefing paper 2021 (pag.35) en compendium report 2021 (pag.6).


bron: koninklijkhuis.nl

Global Future Councils
De systeeminitiatieven worden ondersteund door Global Future Councils.
Betrokken Nederlandse bestuurders/ambtenaren bij deze councils zijn o.a.:
Sharon Dijksma (co-chair Global Future Council on Mobility, 2018, 2019)
Marietje Schaake (The Future of Digital Economy and Society, 2016)
Jeanine Hennis-Plasschaert (The Future of International Security, 2016)
Paul van der Logt, Head Food and Nutrition Security, Buitenlandse Zaken (Global Future Council on Food Systems Innovation, 2018)
Elly van den Heuvel, secretaris Cyber Security Council, justitie (Global Council on Cyber Security, 2018, 2019)
Naast bestuurders worden Nederlandse deelnemers vermeld van o.a.:
Philips, Tata steel, Rabobank, Protix insect ingredients (2016), Ingka, APG, Smart Freight Centre, ProQR Therapeutics (Daniel de Boer*) 2019, Shell en DSM

*Daniel de Boer van ProQr Therapeutics is ook Young Global Leader van 2019 (een groep toekomstige leiders, opgeleid door het WEF). ProQR houdt zich bezig met de ontwikkeling van rna-therapieën.

2017
1e Sustainable Development Impact Summit
WEF & Agenda 2030

In 2017 organiseerde het World Economic Forum de eerste Sustainable Development Impact Summit. De directeur van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties was spreker bij deze door het World Economic Forum georganiseerde summit. Hij omschreef een verandering van de structuur van de Verenigde Naties door Agenda2030:

‘ ..the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development really was a milestone..
..It drew a final line under the model created in 1945. Even though the UN was created exclusively by states, it now works for, and with, many different actors.‘.
Miroslav Lajcák, Buitenlandse Zaken minister van Slowakije en
directeur AV2017 van de VN

Het World Economic Forum werd partner van de Verenigde Naties bij de ontwikkeling van Agenda2030 en gaf hierbij een belangrijke rol aan de Vierde Industriële Revolutie en de gepresenteerde systeeminitiatieven:

In het rapport van deze summit wordt geschreven over een ineenstorting van systemen, veroorzaakt door uitputting van huidige systemen door de mens:

bron: SDIS2017 Report, pag.22

De samenwerking tussen VN en WEF in het kader van de Vierde Industriële Revolutie en Agenda 2030 mondde in 2019 uit in een Strategic Partnership.

2019
Globalisation 4.0 – Global operating system

Het thema van de jaarlijkse WEF-meeting van 2019 in Davos was Globalisation 4.0.
In de vrijgegeven WEF-papers omschrijft het WEF zichzelf i.h.k.v. dit thema als een neutrale plek voor het vormgeven van een nieuw mondiaal besturingssysteem voor een goede totstandkoming van de Vierde Industriële Revolutie:

bron: openoverheid.nl , pag.4

2020
The Great Reset

Hoe de wereld zichzelf kan herstarten na COVID-19
Op 3 juni 2020 lanceerden Klaus Schwab en Prince Charles de Great Reset:
How the world can ‘reset’ itself after COVID-19
De Great Reset is een initiatief van het World Economic Forum in samenwerking met het Sustainable Markets Initiative, dat op 22 januari 2020 door het WEF en Prince Charles is opgezet.

“The COVID-19 crisis has shown us that our old systems are not fit anymore for the 21st century. In short: we need a great reset”
Klaus Schwab:

De term Building Back Better werd regelmatig gebruikt om de noodzaak voor een Great Reset te benadrukken.
zie ook Verenigde Naties en World Economic Forum, Agenda 2030 & de Great Reset bij Vraagtekens.net


bron: weforum.org, zie royal.uk

2021 -2022
Nederland en de Food Systems Initiative

Er is nauwelijks tot geen transparantie over beleidsontwikkeling die is ingezet in samenwerking met het WEF. Inmiddels is bekend dat Nederland een belangrijke rol speelt bij de voedeltransitie. In 2022 werd in Wageningen het Global Coordinating Secretariat van Food Innovation Hubs gevestigd. Het World Economic Forum is hierbij de uitvoerende partij.
Communicatie hierover tussen WEF en kabinet is pas eind 2021 vrijgegeven, na kamervragen van Gideon van Meijeren

bron: openoverheid.nl


bijlage bij antwoorden op kamervragen, pag.7

zie ook: 
Nederland en de Food Systems Summit
Global Coordinating Secretariat | WEF-NL en de toekomst van voedsel 
De WEF-papers
bij Vraagtekens.net

F&A Next
EU investeert 4 miljard in F&A Next voor innovatie in Food en Agtech, een initiatief van Rabobank, Wageningen University & Research, Anterra Capital and StartLife. Ook F&A next noemt ‘disruptive innovation‘:

bron: fanext.com
_______________________________________

INVEST-NL
‘Invest-NL van start met financiering voor energietransitie en innovatieve scale-ups’, Rijksoverheid, 16 januari 2020


Minister Adriaansens, bron: verslag commissiedebat 22 maart 2023


bron: Invest-nl


bron: Bloomberg

Investeringen door INVEST-NL
______________________________________

CGIAR,
CGIAR, in de jaren ’40 opgericht door de Rockefeller Foundation in samenwerking met de Mexicaanse regering, is in 2015 een strategic partnership aangegaan met Nederland, de Nederlandse overheid levert daarnaast ook financiële bijdragen aan de CGIAR. De Bill & Melinda Gates Foundation is één van de grootste donoren.


bron: cgiar.org


bron: bijlage bij financieel jaarverslag van het Rijk, tweedekamer.nl


bron: nwo.nl


bron: cgiar.org
_______
Life Sciences
Vaccinindustrie | Publiek-Private Samenwerking in Nederland over overheidsinvesteringen in biotech-bedrijven en de Transtlantic Life Sciences Partnership

System Initiatives zijn niet direct online te vinden, wel platforms of centres. 

Wat is er uit het System Initiatives Programme van het WEF voortgekomen?


Uit correspondentie tussen kabinetsleden en het World Economic Forum blijkt dat zij door het WEF een rol toebedeeld hebben gekregen, met bewoordingen als 'stewardship' en bijdragen aan 'Shaping the future of'. 

Wat is de organisatiestructuur van deze samenwerking en hoe is deze samenwerking tot stand gekomen? 
Waarom is deze informatie niet toegankelijk?


In een commissiedebat van maart 2023 zei minister Adriaansens: 
'Als wij als overheid kijken naar investeringen, heeft dat dus echt te maken met of marktfalen of een situatie waarin wij ontwikkelingen willen vormgeven die anders überhaupt niet van de grond komen'

Wie zijn 'wij'in deze zin en hoe is de wens voor deze ontwikkelingen tot stand gekomen?


Al voor 2020 werd door het World Economic Forum gesproken over de noodzaak voor systeemverandering

Kunnen het System Initiatives Programme en de daarop volgende projecten van het WEF worden beschouwd als een gecoördineerde ontwrichting van bestaande systemen? 
Zo ja: 
Hoe staat het kabinet hier tegenover, hoe staat de Tweede Kamer hiertegenover en hoe staat de bevolking hier tegenover?
Waarom wordt hierover geen openheid gegeven en geen debat gevoerd?

Extra bronnen:

Voedseltransitie


Dick Boer is, naast CEO bij Ahold Delhaize, onder andere:
-Steward, Future of Health and Healthcare System
-Co-Chair, Human Centric Health Steering Committee
-Governor, Consumer Industries Communities
-Member of the Board Consumer Goods Forum

bron: weforum.org

WEF – Young Global Leaders


bron: younggloballeaders.org, zie ook Klaus Schwab factsheet

Global Leaders of Tomorrow
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002

Young Global Leaders
Voorbeelden van bekende YGL’s:
Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Gordon Brown, Tony Blair, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Mabel Wisse Smit, Karien van Gennip, Marietje Schaake, Jacinda Arden, Alexander de Croo, Sanna Marin, Mark Zuckerberg.

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Global Shapers

Davos thema’s 2016 – 2023

2016 – Mastering the Fourth Industrial Revolution
2017 – Responsive and Responsible Leadership,  met het System Initiatives Programme
2018 –  Creating a Shared Future in a Fractured World
2019 – Globalistion 4.0
2020 – Stakeholders for a cohesive and sustainable world, stakeholder capitalism (aankondiging)
2021 – Global engagement, a crucial year to rebuild trust

bron: weforum.org
2022 – History at a Turning Point: Government Policies and Business Strategies (pdf)
2023 – Cooperation in a fragmented world

Andere WEF-events:

bron: SDIS2017 Report, pag.15

Uplink

bron: weforum.org

Olivier Schwab (zoon van Klaus Schwab) over Uplink


bron: System Initiatives Programme, WEF, pag. 7

Diagnose – wie is verantwoordelijk?

Voor registratie van diagnoses wordt gebruik gemaakt van het internationaal classificatiesysteem van de WHO.
De verantwoordelijkheden voor de registratie zijn in 2017 veranderd, de rol van de medisch codeur van de zorginstelling lijkt groter te zijn geworden. Van betrokkenheid van de medisch specialist bij de officiële diagnosestelling lijkt niet altijd sprake te zijn.

In de brief ‘Vaststelling dbc-pakket medisch specialistische zorg 2017’ staat dat de registratieverantwoordelijkheid is aangepast:
(dbc = diagnose-behandelcombinatie)

Omdat medisch specialisten hierbij afhankelijk zijn van de ICT-infrastructuur van de instelling, en omdat de medisch specialist in de praktijk vaak ondersteund wordt door de medisch codeur, hebben we deze registratieverantwoordelijkheid aangepast. De NZa beschouwt de totstandkoming van de ICD-10 registratie- en aanleververplichting als een gezamenlijk proces. De NZa stelt instellingen en medisch specialisten vanwege dit gezamenlijke proces beiden verantwoordelijk voor de registratie van de ICD-10. Dit is als zodanig opgenomen in de regelgeving”

bron:puc.overheid.nl

In het document ‘Wijzigingen dbc-release RZ17a‘ van de Nederlandse Zorgautoriteit wordt gesproken van een gezamenlijke verantwoordelijkheid die zich ervoor leent hierover onderlinge afspraken te maken. Hierbij wordt ook betrokkenheid van de medisch codeur genoemd:

“Met de aangepaste regeling per 2017 benadrukt de NZa dat medisch specialisten en instellingen als het gaat om de registratieverplichtingen voor ICD-10 een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben, die zich ervoor leent om hier onderlinge afspraken over te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om de inzet en betrokkenheid van medisch codeurs en het gebruik van ICT-ondersteuning.”

bron: puc.overheid.nl, pagina 43
Registratie ongewenste gevolgen van het vaccin

Stichting ‘Dutch Hospital Data’ verstrekt code-adviezen voor medisch codeurs. In de versie voor 2022 en 2023 wordt over de registratie van vaccinatiebijwerkingen o.a. vermeld dat de medisch codeur een mogelijk ongewenst gevolg van het vaccin niet als zodanig aanmerkt als navraag bij de specialist niet mogelijk is en als niet in de ontslagbrief staat dat dit door de specialist aan het Lareb is doorgegeven:

Als zich na een vaccinatie een aandoening manifesteert die misschien een ongewenst gevolg van het vaccin betreft, zonder dat de specialist de relatie aangeeft, is het advies hierover uitsluitsel bij de specialist te vragen. Als navraag niet mogelijk is, wordt de betreffende aandoening niet als ongewenst gevolg van het vaccin aangemerkt, maar op de gebruikelijke manier geregistreerd, tenzij in de ontslagbrief is opgenomen dat de specialist de aandoening als mogelijk ongewenst gevolg heeft gemeld bij Lareb (alleen indien genoemd in de ontslagbief, niet dossier hierop doorzoeken).

bron: dhd.nl, pagina 57
zie ook 'gepubliceerde codeadviezen met onderaan 'archief codeadviezen'

In de codeadviezen van de DHD staat dat een mogelijk ongewenst gevolg van het vaccin door de medisch codeur niet als zodanig moet worden aangemerkt, als navraag bij de specialist niet mogelijk is.

In welke gevallen is navraag niet mogelijk?
Kan hieruit worden opgemaakt dat de medisch specialist niet altijd betrokken hoeft te worden bij de officiële diagnosestelling?


In de brief Vaststelling dbc-pakket medisch specialistische zorg 2017 wordt vermeld dat specialisten en instellingen beiden verantwoordelijk zijn voor de registratie van de ICD-10.
De NZa spreekt ook over een gezamenlijke verantwoordelijkheid, die zich leent voor het maken van onderlinge afspraken. 

Ligt de verantwoordelijkheid voor de officiële diagnosestelling niet altijd bij de medisch specialist?
Klopt het dat de medisch specialist niet in alle gevallen betrokken is bij de bepaling van de officiële diagnosestelling?De geregistreerde diagnosestelling is van invloed op de kostendeclaratie van de zorginstelling (NZa)

Is het wenselijk dat zorginstellingen afspraken maken over de invulling van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van diagnosestellingen, als deze mogelijk gevolgen heeft voor het budget van de zorginstelling?

Overig

Doodsoorzaken (overleden met of door COVID-19)
Cijfers van ziekenhuisopnames, cijfers van patiënten met COVID-19 als opnamereden en van patiënten met een andere opnamereden bij elkaar opgeteld in de coronastatistieken

COVID-19 als hoofddiagnose bij COPD met COVID-19

Bij COPD-patiënten met COVID-19 moet volgens de code-adviezen COVID-19 als hoofddiagnose worden gecodeerd

“COPD (met én zonder exacerbatie) in combinatie met COVID-19: codeer U07.1/2 als hoofddiagnose (let op: wijkt af van de bestaande COPD-codeadviezen)”

Bron: dhd.nl - codeadviezen 2020, pagina 46
(U07.1 en U07.2 worden gebruikt als code voor COVID-19)

Codeadviezen post-COVID-19

“Volgens de definitie van de WHO / ICD-11 komt een post-COVID-19 aandoening voor bij personen met een voorgeschiedenis van waarschijnlijke of bevestigde SARS CoV-2- infectie. Meestal ontstaan 3 maanden na het begin van COVID-19 met symptomen die minstens 2 maanden duren en niet kunnen worden verklaard door een alternatieve diagnose. Veel voorkomende symptomen zijn vermoeidheid, kortademigheid, cognitieve disfunctie, maar het betreft ook andere klachten die een impact hebben op het dagelijks functioneren. Symptomen kunnen zowel nieuw optreden na aanvankelijk herstel van een acute COVID-19-episode of aanhouden na de acute fase. Symptomen kunnen ook fluctueren of verminderen in de loop van de tijd. 

Indien de specialist spreekt over een post-COVID-19 aandoening (of Long COVID), dan wordt U09.9 geregistreerd ongeacht of duidelijk is of er aan de definitie van de WHO wordt voldaan. De terminologie van de specialist is leidend.bron:dhd.nl, codeadviezen 2023, pagina 56
Links van Stichting Dutch Hospital Data

Federatie treedt toe tot bestuur stichting Dutch Hospital Data
(Federatie Medisch Specialisten):
‘Met ingang van dinsdag 1 november treden Federatie bestuursleden Selma Tromp en Iris Verberk-Jonkers toe tot het bestuur van stichting Dutch Hospital Data (DHD).’
bron: demedischspecialist.nl

Wetgeving maatregelen infectieziektenbestrijding | parallelle ontwikkelingen

IHR & pandemiewet
WGP & Staats(nood)- en crisisrecht

Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande met betrekking tot nieuwe richtlijnen en wetgeving. Het gaat hierbij om zowel internationale als nationale ontwikkelingen. De ontwikkelingen kunnen grote gevolgen hebben voor de relatie tussen burgers en overheden en voor de relatie tussen nationale overheden en de supranationale World Health Organization van de Verenigde Naties. De komende tijd worden bevoegdheden voor het treffen van maatregelen in het kader van infectieziektenbestrijding in wetgeving opnieuw geformuleerd.
Hieronder volgen verschillende relevante bronnen over de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn (+ extra bronnen met achtergrondinformatie).

Ontwikkelingen

INTERNATIONAAL (tijdlijn)
Pandemieverdrag: de International Negotiating Body (met de Nederlandse topambtenaar Roland Driece als co-chair) houdt zich bezig met onderhandelingen voor een pandemic treaty (documenten)
International Health Regulations: een Review Committee bekijkt voorstellen voor aanpassingen van de IHR2005 m.b.t. tot onder andere surveillance, bestrijding van ‘desinformatie’ en IHR-verplichtingen waarvoor landen door de WHO ter verantwoording kunnen worden geroepen.

NATIONAAL
Wet Publieke Gezondheid: wetsvoorstellen voor wijzigingen van de WPG voor een ‘versterkte pandemische paraatheid‘.
Aanpassingen van de IHR zullen naar verwachting ook gevolgen hebben voor de WPG, die op de IHR gebaseerd is.
Modernisering staats(nood)-recht en crisisrecht: de behandeling van voorstellen voor de wijziging van de WPG speelt ook een rol bij de modernisering van het staats(nood)-recht en crisisrecht, waar sinds 2018 aan wordt gewerkt
(verder werkt het Kabinet sinds 2019 aan een veiligheidsstrategie en is er een multidisclipinair netwerk Nationale Veiligheid met verschillende spelers, waarbij het RIVM het secretariaat voert)

Uit de Memorie van toelichting op de wijziging WPG, door Ernst Kuipers:

Bron: tweedekamer.nl

Raad van State heeft de Kamer geadviseerd over de herziening van het Staatsnoodrecht (‘de afdeling’ in het fragment hierboven).
Over het handelen van de minister tijdens de TwM schreef RvS:

Bron: rijksoverheid.nl (of raadvanstate.nl)

Op 6 december 2022 bood Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer de brief ‘Kader modernisering (staats)nood- en crisisrecht’ aan. Hierin wordt ook melding gemaakt van de Rijksbrede Veiligheidsstrategie.

Bron: nctv.nl

De belangrijkste voorstellen tot wijziging in de brief ‘Kader modernisering (staats)nood- en crisisrecht’ zijn:
-Het onderscheid tussen de beperkte en de algemene noodtoestand komt te vervallen, waardoor één noodtoestand ontstaat
-De twee koninklijk besluiten voor inwerkingstelling van de noodtoestand en bijbehorende noodbevoegdheden worden vervangen door één koninklijk besluit

Nationale Veiligheidsstrategie
In juni 2019 bood minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer de NVS2019 (Nationale Veiligheidsstrategie) aan. Deze is opgesteld op basis van een GRA (geïntegreerde risico-analyse) die is opgesteld door het Analistennetwerk Nationale Veiligheid.

Bron: officielebekendmakingen.nl
zie ook besluit van de Minister-President, 25-11-’22, ‘Het kabinet werkt aan een Rijksbrede veiligheidsstrategie die in het eerste kwartaal 2023 gereed zal zijn’.

Het RIVM voert het secretariaat van het hierboven genoemde Analistennetwerk:

Bron: rivm.nl

Zie ook:
Pandemieverdrag | transparantie, inspraak en consequenties

Extra Bronnen

Internationaal

Tijdlijn internationale ontwikkelingen

Op het platform ‘Governing Pandemics’ is een handige tijdlijn over de internationale ontwikkelingen geplaatst. Het gaat hierbij zowel om mogelijke aanpassingen van de IHR als om de onderhandelingen voor een pandemieverdrag:

Bron: governingpandemics.org

Geneva Graduate Institute en Governing Pandemics Initiative

Bovenstaande tijdlijn is te lezen op het platform het ‘Governing Pandemics Initiative’. Dit platform is, evenals het Global Health Programme, afkomstig van het Global Health Centre, opgericht door Ilona Kickbusch aan het Geneva Graduate Institute. Het Geneva Graduate Institute presenteert zichzelf als een opleidingsinstituut dat zich bezighoudt met o.a. global governance en publiek-private samenwerking. Kofi Annan was één van de alumni.

Oprichtster Ilona Kickbusch schreef in 1989 het essay ‘Good planets are hard to find’ i.h.k.v. het WHO healthy cities project (met verwijzigingen naar het Brundtland rapport op pag.6) en speelt een rol in vele internationale gezondheidsorganisaties, waaronder de WHO , GPMB, WHS, UHC2030


Bron: graduateinstitute.ch

Uit Article-by-Article Compilation of Proposed Amendments to the International Health Regulation

Voorbeeld bij artikel 3


Voorbeeld bij artikel 4

Voorbeeld bij artikel 5

Voorbeeld bij artikel 36

Bron: who.int

Nationaal

Implementatie van IHR2005 in Wet Publieke Gezondheid


Bron: officielebekendmakingen.nl

Kader modernisering Staatsnoodrecht

Het onderscheid tussen de beperkte en de algemene noodtoestand komt te vervallen, waardoor één noodtoestand ontstaat
De twee koninklijk besluiten voor inwerkingstelling van de noodtoestand en bijbehorende noodbevoegdheden worden vervangen door één koninklijk besluit

Volgende stappen

Bron: tweedekamer.nl of nctv.nl

Uit Quick Scan van de Open Universiteit in opdracht van het WODC,
bijlage bij kamerbrief minister Grapperhaus:


Bron: Rijksoverheid.nl (bijlage bij kamerbrief van minister Grapperhaus)
(CWU= Coördinatiewet Uitzonderingstoestanden, wetten.nl)

Uit de Memorie van toelichting:
De afdeling advisering van de Raad van State:
(uit bijlage beslisnota, bij toelichting wijziging WPG)

Bron: tweedekamer.nl

Wetsvoorstel eerste tranche wijziging Wet Publieke Gezondheid
Het voorstel eerste tranche wijziging WPG is in behandeling bij de Eerste Kamer
Op 17 januari is besloten tot een deskundigenbijeenkomst. Voor aanvang ontving de Eerste Kamer kritische brieven.

Kritische brieven aan de Eerste Kamer:
-‘De Wet Publieke Gezondheid, een risico voor economische en sociale gezondheid’, opgesteld door Erick Overveen en door duizenden burgers verstuurd. Bron: anderekrant.nl
-Zorgenbrief WPG van de BMRK, Bron: biomedische-rekenkamer.nl


Bron: eerstekamer.nl
(Agenda 7 februari, vooronderzoek 14.00)


Wat zijn de consequenties voor de vrijheden en het zelfbeschikkingsrecht van de burger als gevolg van mogelijke wijzigingen van:
- de IHR
-een nieuw internationaal pandemieverdrag
-de WPG
-staatsnoodrecht en crisisrecht?


(Op welke wijze) wordt het parlement bij bovenstaande ontwikkelingen betrokken?
(Op welke wijze) worden burgers bij bovenstaande ontwikkelingen geraadpleegd?
Hoe kijken kabinet en parlement aan tegen de rol en de positie van de World Health Organization?
Wat vinden kabinet en parlement van het voorstel tot wijziging IHR waarin gesteld wordt dat NFP's (National Focal Points) ter verantwoording kunnen worden geroepen door de WHO aangaande 'IHR-verplichtingen' (artikel 4)?


Waarom is er zo weinig bekendheid over het Global Health Centre aan het invloedrijke instituut Gevena Graduate Institute?
Waarom is er zo weinig aandacht voor de invloedrijke Ilona Kickbusch, die van Tedros een Medal of Recognition heeft ontvangen? 
Wat is de invloed van topambtenaren, zoals (in het geval van de INB) Roland Driece?

Vraagtekens.net geeft geen duiding of meningen, maar verzamelt officiële bronnen, stelt vragen en nodigt onderzoeksjournalisten en kamerleden uit dit nader te onderzoeken.

EMA geniet privileges en immuniteiten via zetelverdrag

European Medicines Agency
Impuls voor de farmaceutische industrie in Nederland

In 2019 is de EMA (European Medicines Agency) naar Nederland verhuisd.
De komst van de EMA, die via een zetelverdrag met Nederland immuniteiten en privileges geniet, werd door de regering gepresenteerd als een kans voor de Life Sciences and Health sector in Nederland.

De Nederlandse overheid stimuleert via publiek-private samenwerking de industrie. Dit gebeurt onder andere via de Topsector Life Sciences & Health (Health-Holland), de Transatlantic Life Sciences Partnership met Massachusetts en InvestInHolland, waarvoor het NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) van het ministerie van Buitenlandse Zaken internationale bedrijven aantrekt.

De verhuizing van het EMA van Londen naar Amsterdam werd door de overheid en de industrie beschouwd als een impuls, dit resulteerde in een actieprogramma. :
‘Nieuwe kansen voor de Topsector Life Science & Health.’

Zie ook: 
Vaccinindustrie | Publiek-Private Samenwerking in Nederland

Immuniteiten via zetelverdrag

De EMA geniet privileges en immuniteiten door een zetelverdrag dat de Nederlandse overheid met de EMA is aangegaan.
In een brief van 16 juni 2020 schreef Martin van Rijn onder andere:bron: tweedekamer.nl
(ga voor het betreffende verdrag naar extra bronnen)

Bidbook EMA

In het bidbook waar van Rijn naar verwijst staat over het zetelverdrag:

Bronnen
Amsterdam-EMA Bidbook: consilium.europa.eu
Protocol no.7 (waarnaar in het bidbook wordt verwezen) : eur-lex.europa.eu

In de brief van Martin van Rijn van 16 juni 2020 staat dat het zetelverdrag onder andere afspraken over privileges en immuniteiten bevat en dat een dergelijk verdrag ervoor zorgt dat internationale organisaties in Nederland goed en onafhankelijk kunnen functioneren.

Betekent bovenstaande dat de EMA zelf niet gecontroleerd kan worden?
De overheid beschouwt de komst van de EMA naar Nederland als een impuls voor de LSH-industrie. Hoe verhouden de privileges die de EMA zijn toebedeeld zich tot de relatie van de EMA met de industrie?

Kunnen vergoedingen, betaald door de industrie, ondanks de privileges, goed worden gecontroleerd? 
Zo ja, door wie?

Extra bronnen

Brief van Stef BlokStef Blok verwijst hierin o.a. naar:
Goedkeuringswet toetreding Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties

Bronnen:
Brief van Stef Blok: Officiële bekendmakingen, en Verdragenbank
Artikel 3 uit Goedkeuringswet : wetten.nl, zie ook
Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties,
Londen, 13 februari 1946 – pagina 2: overheid.nl
Rijkswet artikel 7: wetten.overheid.nl

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Europees Geneesmiddelenbureau betreffende de vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau;

’s-Gravenhage, 1 juni 2018
Bronnen: Officiële bekendmakingen en Verdragenbank

EMA – financiering

Bron: ema.europe.eu


Bron: ema.europe.eu


Bron: bmj.comOnduidelijkheid over onderzoek naar relatie tussen vaccinatie en oversterfte

Op 21 november stelde Pieter Omtzigt kamervragen over de oversterfte in Nederland ‘Het vervolgonderzoek naar oversterfte in Nederland in de periode 2020-2022’. Hierin vraagt hij naar de mogelijkheden voor het verstrekken van gegevens ten behoeve van onderzoek naar oversterfte. Hij verwijst hierbij naar eerdere uitspraken van Ernst Kuipers:

Bronnen, (via tweedekamer.nl):
21 november 2022 - kamervragen Pieter Omtzigt - 'Het vervolgonderzoek naar oversterfte in Nederland in de periode 2020-2022'
28 september 2022: 'Stand van zaken oversterfte onderzoek, datatoegang, afdoen correspondentie- en informatieverzoek en mensen met een kwetsbare gezondheid...' waarnaar hierboven wordt verwezen, Ernst Kuipers 
1 december 2021 - Motie van het lid Omtzigt over een onderzoek naar de oorzaken van oversterfte 

Data Protection Impact Assessment – DPIA

In vraag 3 vraagt Pieter Omtzigt specifiek naar de verstrekking van de DPIA (Data Protection Impact Assessment).

In een kamerbrief van 18 november 2022, de vrijdag voor de kamervragen van Piet Omtzigt, schreef Ernst Kuipers het volgende over het toegankelijk maken van de vaccinatiedata van het RIVM voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek:


Bron: open.overheid.nl

Op 23 december stuurde Ernst Kuipers de DPIA naar de Tweede Kamer:

bron: rijksoverheid.nl

Uit de inleiding van de DPIA:

Personen die zijn overleden weggefilterd uit het vaccinatiebestand

Het RIVM verstrekt het CBS het ‘CBS-vaccinatiebestand’. Hierin worden verschillende groepen weggefilterd, o.a. personen die zijn overleden :

Verder wordt aangegeven dat de dataset gepseudonimiseerd wordt aangeleverd:

bron: rijksoverheid.nl, pagina 9

Pieter Omtzigt twittert op 27 december dat hiermee onderzoek naar oversterfte onmogelijk is:

Naar aanleiding van de tweet zijn discussies ontstaan.
Ruben van Gaalen van het CBS geeft aan dat informatie van overleden gevaccineerden nog steeds te achterhalen moet zijn. In de DPIA wordt vermeld wat er met de gekoppelde data kan en welke onderzoeksvragen aan de orde kunnen komen.

Onder de kop 'Fase 3 Verrichten Onderzoek' staat welke onderzoeksvragen aan de orde kunnen komen. Het gaat hierbij om meerdere onderzoeksvragen waarbij 'COVID-19 besmetting' een rol speelt. 

Wat vindt de Tweede Kamer van de werkwijze voor het vaststellen van COVID-19 als doodsoorzaak of als reden voor opname in het ziekenhuis,
waarbij gebruik wordt gemaakt van een positieve test of een klinische diagnose? 
(zie https://vraagtekens.net/2/doodsoorzaken/ en https://vraagtekens.net/2/cijfers-van-ziekenhuisopnames/)

Vindt de Tweede Kamer het wenselijk om via obductie onderzoek te verrichten naar doodsoorzaken?

Kan vaccinatie, als mogelijke factor bij overlijden, worden meegewogen bij bovenstaande onderzoeksvragen, ondanks eerder vastgelegde doodsoorzaken?

Wat wordt precies met de volgende vraag bedoeld?
'Is vaccinatiestatus een mediator in de associatie tussen sociaaleconomische status en vroegtijdig overlijden?' 

 Met welke van de onderzoeksvragen, vermeld onder fase 3, kan specifiek worden onderzocht of er een mogelijk verband is tussen vaccinatie en oversterfte?
(pagina 12, bijlage via Rijksoverheid.nl)

Onschendbaarheid voor WEF en GAVI

GAVI (de Global Vaccine Alliance) en het WEF (World Economic Forum) zijn beiden gevestigd in Zwitserland, in het kanton Genève.
De Zwitserse Bondsraad (de federale regering) is overeenkomsten aangegaan met GAVI (2009) en het WEF (2015) waarin is vastgelegd dat zij op dezelfde manier worden benaderd als staten: ze vallen onder de Host State Act (HSA). Dat betekent dat zij over verschillende privileges beschikken, zoals immuniteit tegen juridische procedures (art.3 HSA).
In de uitgebreide overeenkomst met GAVI staan bovendien veel extra afspraken, onder andere dat Zwitserse autoriteiten gebouwen van GAVI niet mogen betreden en dat werknemers, tenzij bij heterdaad, niet gearresteerd kunnen worden.

The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI)

In een bericht op de website van de Zwitserse overheid van 23 juni 2009 wordt de aanleiding van de overeenkomst onder meer als volgt verwoord:

“Aangezien de GAVI Alliance in wezen staatstaken op zich neemt en de publieke sector prominent vertegenwoordigd is in haar organen en in de financiering, heeft de Federale Raad, zich beroepend op de Host State Act, besloten om een gastlandovereenkomst met de GAVI Alliance aan te gaan, waardoor het voorrechten en immuniteiten krijgt die normaliter worden toegekend aan een intergouvernementele organisatie.

Bron: admin.ch23 juni 2009

Bronnen
Bericht over de overeenkomst: admin.ch

Host State Act, HSA (192.12): admin.ch (Gaststaatgesetz, GSG (192.12): admin.ch)
Overeenkomst Zwitserland-GAVI:
admin.ch

Overeenkomst Zwitserland – GAVI (0.192.122.818.12)

‘Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und GAVI Alliance (Global Alliance for Vaccines and Immunization) zur Regelung des rechtlichen Statuts von GAVI Alliance in der Schweiz’
In de overeenkomst wordt onder meer vermeld:
dat vertegenwoordigers van de Zwitserse autoriteiten gebouwen van GAVI niet in mogen zonder toestemming (art.3);
GAVI Alliance immuniteit geniet van jurisdictie en tenuitvoerlegging (art.5);
activa zijn vrijgesteld van belastingen (art.7);
voorrechten en onschendbaarheid van de leden van het stichtingsbestuur (art.13) zoals immuniteit van arrestatie of detentie (er worden uitzonderingen vermeld);
belastingvrijstelling voor hoge functionarissen (art.14);
immuniteit van jurisdictie (art.15, voor leden van adviescommissies zie artikel 19).

Host State Act (HSA)

In de Host State Act staat onder meer onderstaand artikel over onschendbaarheid:

Bron Host State Act (192.12): admin.ch
Noot: bovenstaande code is ook onderdeel van de codes van de vermelde overeenkomsten

Naast volkenrechtelijke organisaties in Genève, zoals het tweede hoofdkantoor van de VN (en VN-agentschappen, zoals WHO, IPCC, FAO), valt dus ook GAVI onder deze wet.
Sinds 2015 geldt dit ook voor het World Economic Forum:

World Economic Forum (WEF)

Op 17 december 2014 heeft de Zwiterse overheid ook het WEF erkend als internationale organisatie, zoals omschreven in de Host State Act. Op 23 januari 2015 tekende de Zwitserse overheid een overeenkomst om deze status van het WEF te bevestigen:

Bron: admin.ch – 23 januari 2015

Overeenkomst Zwitserland-WEF (0.192.122.945.1)


‘Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Stiftung World Economic Forum zur Festlegung des Status der Stiftung World Economic Forum in der Schweiz’ 0.192.122.945.1

In de overeenkomst worden verschillende overwegingen genoemd, waaronder:
‘Overwegende dat het World Economic Forum, dat zich laat leiden door de beginselen van neutraliteit, onpartijdigheid en integriteit en pleit voor het opnemen van verschillende partijstandpunten, zich tot één van de belangrijkste internationale instellingen voor samenwerking in het algemeen belang tussen de publieke en de private sector heeft ontwikkeld’:

In de overeenkomst met het WEF staan onder meer volledige vrijheid van handelen (art.2), belastingvrijstelling (art.3) en vrije beschikking over tegoeden vermeld (art.4).

Bronnen
Overeenkomst Zwitserland-WEF:
admin.ch
Bericht over deze overeenkomst: admin.ch


Wat vindt de Nederlandse overheid van de status die door de Zwitserse Bondsraad aan de GAVI en het WEF is verleend?

Hoe verhouden de privileges, verleend aan deze organisaties, zich tot mogelijke belangen van de betrokken partijen?

Welke andere in Zwitserland gevestigde organisaties genieten een vergelijkbare status en wat zijn de consequenties hiervan?

Extra bronnen

  • Lijst met internationale organisaties in Genève – Wikipedia
  • Verdrag Wenen inzake diplomatiek verkeer – wetten.nl (met o.a. belastingvrijstelling en onschendbaarheid in artikel 34 en 38)
  • Het tweede hoofdkantoor van de Verenigde Naties is gevestigd in het Palais des Nations te Genève, met aan het hoofd Tatiana Valovaya – ungeneva.org
  • Overeenkomst Zwitserland en de World Health Organisation (WHO) – admin.ch
  • Overeenkomst Zwitserland en de Food and Agriculture Organization (FAO) – admin.ch
  • Overeenkomst Zwitserland en de Bank of International Settlements (BIS) – admin.ch (0.192.122.971.3, onder de HSA, geen toegang voor autoriteiten)

GAVI-netwerk

Bron: GAVI

  • Bill & Melinda Gates Foundation – key partner van GAVI – BMGF
  • The World Bank’s Partnership with the GAVI Alliance – Wereldbank

GAVI werd in 2000 gelanceerd tijdens de jaarslijke meeting van het WEF in Davos:

Bron: Weforum (->2000)

Samenwerkingsovereenkomst VN & WEF

Zoals bij Vraagtekens vaker is vermeld sloten VN en WEF op 13 juni 2019 een samenwerkingsovereenkomst om Agenda2030 samen versneld te implementeren.
Hieronder een fragment uit deze overeenkomst:


Voor de rest van deze overeenkomst – bron: Weforum

Verenigde Naties, Bill Gates en de transformatie van educatiesystemen

Publiek-private samenwerking bij de Verenigde Naties

Tijdens de eerste Sustainable Development Impact Summit van het World Economic Forum in 2017 legde de toenmalige directeur van de Algemene Vergadering van de VN uit dat de Verenigde Naties sinds Agenda 2030 niet slechts een organisatie van lidstaten is, maar van vele actoren.
Het was de eerste Sustainable Development Impact Summit die het WEF in het kader van Agenda 2030 van de VN organiseerde, parallel aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
Even though the UN was created exclusively by states, it now works for, and with, many different actors” Miroslav Lajcak

Bron: Verenigde Naties, 2017
over eerste Sustainable Development Impact Summit van het WEF

Het World Economic Forum licht toe dat publiek-private samenwerking en technologieën van de Vierde Industriële Revolutie worden ingezet om Agenda2030 te ontwikkelen:

Bron: World Economic Forum

Samenwerking VN en WEF officieel vastgelegd

In 2019 ondertekenden VN een WEF een samenwerkingsovereenkomst om de implementatie van Agenda2030 te versnellen.
Na de jaarlijkse Sustainable Development Impact Summits, vinden dit jaar bij het World Economic Forum de Sustainable Development Impact Meetings plaats (ook weer parallel aan de Algemene Vergadering van de VN).
Onder andere de directeur van de Food and Agriculture Organization zal hierbij aanwezig zijn ihkv Global Food Security.

Zie ook 
Verenigde Naties en World Economic Forum
Agenda 2030 & de Great Reset

Transforming Education Summit | TES

Op 19 september 2022 staat de ‘Transforming Education Summit‘ op de agenda als onderdeel van de 77e Algemene Vergadering van de VN.
Eén van de aspecten van de transformatie is digitalisering, met name in de LMIC (Low and Middle Income Countries).
Ook bij SDG 4 (onderwijs) en de TES is sprake van verschillende actoren en partners. De Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) keert hierbij regelmatig terug.

Education Commission

Speciaal gezant van de Verenigde Naties voor onderwijs is Gordon Brown Hij is voorzitter van de Education Commission, die ook over de aankomende summit, TES, bericht.

International Finance Facility for education

Met betrekking tot financiering verwijst de Educational Commission in het bericht naar de IFFed: de International Finance Facility for Education: een mechanisme waarbij naast de Wereldbank ook o.a. de Global Partnership for Education betrokken is bij SDG 4.

Launch van de IFFed is 19 september om 17.45

Global Partnership for Education

De Global Partnership for Education (GPE) werkt samen met de private sector.


Bron: globalpartnership.org (2019)

Ook de Bill & Melinda Gates foundation wordt hierbij genoemd:
Bron: globalpartnership.org (2018)

Bill & Melinda Gates Foundation en digitaal onderwijs

22 januari 2020

Op 22 januari 2020 kondigde toenmalig Britse minister van onderwijs en wetenschappen, Chris Skidmore, aan dat de Gates Foundation zich bij de leiding van ‘EdTech Hub‘ zou aansluiten:

Bron: gov.uk

21 april 2020

Op 16 april houdt EdTech een lezing voor de Institute for Global Change van Tony Blair waarin het adviseert over gebruik van technologie en digitale materialen in het onderwijs. Ook hier wordt de BMGF vermeld.


Bron: Zenodo

21 mei 2020

Op 21 mei 2020 publiceerde de Global Partnership for Education het stuk: ‘GPE’s Education response to COVID-19. UNESCO, UNICEF, World Bank Joint Proposal for a Consortium of Grant Agents’ Hierin wordt ook naar digitalisering en de door de BMGF gesteunde EdTech hub verwezen.

Bron: globalpartnership.org, pag. 19Wat vinden de regering en de Kamer van de verschuiving van de Verenigde Naties van een organisatie van lidstaten naar een organisatie die intensief samenwerkt met grote financiers en corporaties?

Hoe kijken regering en Tweede Kamer aan tegen de rol van de Bill & Melinda Gates Foundation, die bij veel beleidsterreinen van Agenda 2030 en de Great Reset betrokken is? 
Een organisatie die zowel betrokken is geweest bij besluitvorming van de WHO (GPMB, GAVI, CEPI, Global Fund) aangaande beperkende maatregelen als bij de investeringen in geboden voorzieningen (vaccinatie, controlesystemen, digitalisering) 

Worden er nog steeds geen notulen gemaakt van bijeenkomsten van Nederlandse politici met het World Economic Forum, waarbij soms bindende afspraken worden gemaakt?
(onder 'extra bronnen')

Extra Bronnen

Education 4.0 en de Reskilling Revolution
Als ‘platform for impact’ ‘committed to improving the state of the world’ zijn bij het World Economic Forum 18 subplatforms te vinden die op verschillende terreinen projecten hebben lopen. Één van deze projecten is de ‘Reskilling Revolution’ van het platform de Centre for the New Economy and Society (CNES). Hier hoort ook Education 4.0 bij.
zie ook: World Economic Forum – Shaping the future & de Grote Herschikking

Event 201 – A global pandemic exercise
De Centre for Health Security (Johns Hopkins) organiseerde op 18 oktober 2019 in samenwerking met het World Economic Forum en de Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) een simulatie van een pandemie, een oefening in de reactie op een mogelijke pandemie-uitbraak: Event 201. In samenwerking met de aanwezige spelers werden mogelijke maatregelen besproken, waaronder lockdowns en het bestrijden an desinformatie.

Bron: centreforhealthsecurity.org

Één van de spelers was Christopher Elias, directeur Global Development bij de BMGF. Hij zit ook in de Global Preparedness Monitoring Board, die de pandemische paraatheid van landen monitort. Deze GPMB is gestart op initiatief van de World Bank en de World Health Organization, een belangrijk agentschap van de Verenigde Naties.

De Verenigde Naties en de UN Foundation
Naast het World Economic Forum is er nog een belangrijke netwerkorganisatie waar de Verenigde Naties in het kader van Agenda 2030 mee samenwerkt: de UN Foundation (UNF), in 1998 opgericht door Ted Turner als strategisch partner van de VN. De UNF heeft als belangrijke financier ook weer de Bill & Melinda Gates Foundation (zie ook de Great Reset tijdlijn)
Our Future Agenda – New Models for Global Action
Een ‘flagship initiative’ van de UNF is ‘Our Future Agenda’ waarbij jongeren als influencer worden ingezet.
“As the diplomatic community gathers in New York, the UN Foundation will put the spotlight on key moments while convening leaders, experts, and influencers across countries and sectors to share helpful insight and analysis.” bron: UNF


Bron: Our Future Agenda

‘Our Future Agenda’ houdt namens de UNF ook een event tijdens de Transforming Education Summit.
“Unlock the Future of Learning is a high-level multi-stakeholder event adjacent to the Transforming Education Summit, which will bring together major youth-led and youth-focused organizations, education partners and alliances, international organizations, member states, the private sector, and other partners”.
bron: UNF

In een rapport van Our Future Agenda staat vermeld dat de Bill & Melinda Gates Foundation royale financiële steun aan deze agenda heeft verleend.


Our Common Agenda
Our Future Agenda wordt gepresenteerd als de vertaling die de next generation fellows van de United Nations maken van ‘Our Common Agenda‘. Het rapport van Antonio Guterres ‘Our Common Agenda’ werd naar verluidt op verzoek van de lidstaten opgesteld.

bron: un.org


‘Digital transformation of education systems’ in Our Common Agenda
In Our Common Agenda wordt melding gemaakt van de ‘digital transformation of education systems’ en de eerder genoemde IFFed:

Bron: un.org, pag. 42

Onderdeel van Our Common Agenda is een pleidooi voor een ‘Global Digital Compact’. Guterres publiceerde de Roadmap for digital cooperation (update implementie uit 2022 )


Bron: The UN specialized Agency for ICTs

Melinda Gates was co-chair van de High-level Panel on Digital Cooperation

Bron:un.org
Klaus Schwab over de gevolgen van de vierde industriële revolutie voor het onderwijs

Geen notulen van WEF-bijeenkomsten
In antwoord op kamervragen van Pepijn van Houwelingen geeft Tom
de Bruijn in 2021 aan dat van bijeenkomsten met het World Economic Forum doorgaans geen notulen worden gemaakt.

Bron: Rijksoverheid.nl

Twee dagen eerder ontving Gideon van Meijeren antwoorden waarin Carola Schouten aangeeft dat vastgelegde verplichtingen in overeenkomsten met het World Economic Forum bindend zijn:

zie ook ‘De WEF-papers

Update 19 september

Launch of the International Financing Facility for Education, 19 september om 17.45, door Gordon Brown. (live meekijken)

Bron: un.org

WHO: SAGE weinig vertrouwen in bewijs veiligheid Pfizer bij kinderen

Op 18 augustus publiceerde de World Health Organization een update van het document ‘Annexes to the recommendations for use of the Pfizer–BioNTech vaccine BNT162b2 against COVID-19‘.
Het gaat hierin onder andere over de kwaliteit van het bewijs dat het risico op ernstige vaccinatieschade bij kinderen laag zal zijn.

Weinig vertrouwen in de kwaliteit van het bewijs voor laag risico op ernstige vaccinatieschade bij kinderen

Kinderen van 6 maanden tot 11 jaar

SAGE (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization) geeft aan dat er (erg) weinig vertrouwen is in de kwaliteit van het bewijs dat er een klein risico op ernstige vaccinatieschade bij jonge kinderen zal zijn.

(Bovenstaande staat ook in de versie van 21 januari 2022)

Bron: who.int (pagina 12 en 14)

Kinderen van 12-15 jaar

De WHO publiceerde het volgende over kinderen van 12-15 jaar:

15 juni 2021 en 19 november 2021 (pag.9):


21 januari 2022 (pag.9):


18-08-2022 (download, pag.10):

Kuipers: kans op lange termijn bijwerkingen klein

Minister Ernst Kuipers zegt op 26 augustus 2022 in antwoord op kamervragen van Wybren van Haga (6 juli) dat de kans op lange termijn bijwerkingen zeer klein is.
Bron: rijksoverheid.nl

In zowel antwoorden op vragen van Wybren van Haga als van Gideon van Meijeren licht Ernst Kuipers de verstrekking van een voorwaardelijke handelsvergunning voor coronavaccins door het CHMP (Europees Beoordelingscomité) van het EMA (Europeen Geneesmiddelenbureau) toe.

Ernst Kuipers 26 augustus 2022 – uit antwoorden op Wybren van Haga:

Bron: Rijksoverheid.nl – (idem als vorige bron)

Uit antwoorden op Gideon van Meijeren, 1 april 2022:

Bron: Tweede Kamer – 1 april 2022

Onbekendheid lange termijn bijwerkingen opgenomen in geheim contract Pfizer en overheden

Vorig jaar zijn er contracten uitgelekt die de overheden van Brazilië en Albanië met Pfizer zijn aangegaan. Pfizer-CEO van Latijns Amerika Carlos Murillo verklaarde onder ede dat Pfizer voor elk land dezelfde voorwaarden heeft gesteld in het leveringscontract. De inhoud van het contract dat Nederland met Pfizer is aangegaan wordt op verzoek van Pfizer geheim gehouden. Hugo de Jonge beantwoordde hierover kamervragen van Pepijn van Houwelingen:

Bron: Rijksoverheid
In de uitgelekte contracten (van Pfizer met Brazilië en Albanië) staat dat de afnemer erkent dat langetermijneffecten en werkzaamheid van het vaccin nog niet bekend zijn en dat er mogelijk bijwerkingen zullen zijn die nog niet bekend zijn.

Bron: uitgelekt contract Pfizer-Albanië.


Wat vindt de regering van de beslissing van het Europees Beoordelingscomité (CHMP) om werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van het Pfizer-vaccin postief te beoordelen? 

Geeft punt 5.5 uit het uitgelekte contract met Pfizer aanleiding om aan de beoordeling van het CHMP te twijfelen? 
Geeft het gebrek aan vertrouwen van SAGE in de veiligheid van het vaccin aanleiding om aan de beoordeling van het CHMP te twijfelen?
Vindt het kabinet het aanvaardbaar om een middel te blijven toedienen bij twijfel over de veiligheid ervan?

Waarom is ervoor gekozen om het advies van januari 2022, om Pfizer aan kinderen toe te dienen, niet te wijzigen na de publicatie van 21 januari 2022 van de WHO?:


WHO, pag. 11


pag.9

Waarom is geheimhouding bij het aangaan van contracten met de farmaceutische sector niet ongebruikelijk?
Hoe kan de Tweede Kamer haar controlerende taak uitoefenen met betrekking tot gemaakte afspraken bij geheime afspraken?

Pfizer – Nederlandse kinderen en jongeren

Als Nederlandse ouders kinderen van 5-11 laten vaccineren krijgen ze een kinderdosis Pfizer:


Bron: Rijksoverheid

Uit een informatiebrief die het RIVM publiceerde op 17 januari 2022:

Bron: Rijksoverheid

De meeste jongeren in Nederland krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer:

Bron: Rijksoverheid

Vraagtekens.net geeft geen duiding of meningen, maar verzamelt officiële bronnen, stelt vragen en nodigt onderzoeksjournalisten, Kamerleden en anderen uit dit nader te onderzoeken.

Gerelateerde berichten:

Vaccinindustrie | Publiek-Private Samenwerking in Nederland
(o.a. over samenwerking EMA en vaccinindustrie)

Immunization Agenda 2030 aangenomen via ‘silence procedure’
Vaccinatieagenda tijdens periode van lockdowns zwijgend aangenomen

Besluitvorming en de World Health Organization

Immunization Agenda 2030 aangenomen via ‘silence procedure’

IA2030 in 2020 aangenomen via een ‘silence procedure’
& belangrijke rol voor o.a. de
Bill & Melinda Gates Foundation

In augustus 2020 is tijdens de 73e World Health Assembly de Immunization Agenda 2030 (IA2030) ‘zwijgend’ aangenomen:


Uit: WHO Director-General’s closing remarks at the World Health Assembly – 13 November 2020. – Bron: who.int

Ga voor meer bronnen over de silence procedure naar 
#silence
onderaan dit bericht
IMPLEMENTING THE IMMUNIZATION AGENDA 2030′In het rapport Implementing the Immunization Agenda 2030 wordt verwezen naarhet GVAP: het Global Vaccine Action Plan en melding gemaakt van een kernteam van IA2030-partners,
Wellcome Trust, de Bill and Melinda Gates Foundation, Gavi en CDC:


Uit ‘IMPLEMENTING THE IMMUNIZATION AGENDA 2030’
Bron: cdn.WHO.int, pag.4, incl. voetnoten

Ook in de ‘Immunization Agenda 2030’ wordt gesproken over lessen uit het Global Vaccine Action Plan (GVAP):

Bron: WHO.int

Global Vaccine Action Plan

Aanjager voor de Global Vaccine Action Plan (GVAP) was de Bill and Melinda Gates foundation (BMGF) met een oproep voor een “Global immunization Strategy of the ‘Decade of vaccines (2011-2020)‘” bij de World Economic Forum meeting in Davos, 29 januari 2010:

Bron: WHO.int


Bron: UN.org

Uit een persbericht van de Bill and Melinda Gates Foundation:

Bron: gatesfoundation.org

Het Global Vaccine Action Plan is in 2012 aangenomen door 194 landen bij de de 65e World Health Assembly.
Zie WHA65.17, pag. 26 + WHA65/22 (documentenlijst WHA65)

Ondertekenaars van het voorwoord van de GVAP:

Bron: WHO.int (bijlage pagina 7)

Silence procedure
World Health Assembly 73 – 2020

Op 19 mei 2020 werd besloten dat sommige beslissingen bij World Health Assembly 73 via een ‘silence procedure’ konden worden genomen.
‘.. the following written silence procedure will apply in respect of any proposal that the President of the Health Assembly determines, following informal consultations or because the proposal was recommended by the Executive Board for adoption, is suitable for adoption without further discussion by the Health Assembly.’

Uit: ‘Written silence procedure for the consideration of proposals by the Seventy-third World Health Assembly between its de minimis and resumed sessions’:


Bron: who.int

O.a. de Immunization Agenda 2030 is via deze procedure, op 3 augustus 2020, aangenomen:


Bron: who.int
Zie ook: List of decisions, no. 7 en 9. Bron: who.int
Overige info over procedures bij WHA73, who.int, ‘Special procedures’

WHO Director-General’s closing remarks at the World Health Assembly
13 November 2020Bron: who.int


Bron: who.int

Stilte over IA2030 in Nederland

Het is lastig om informatie te vinden over Immunization Agenda 2030 op websites van de Tweede Kamer en de Rijksoverheid. Vraagtekens.net vond wel een verwijzing in een kamerbrief van 4 juli 2022.
Staatssecretaris van VWS Maarten van Ooijen schreef een beleidsreactie op ‘Het vaccinatiestelsel in Nederland nader verkend‘ (verkenning van Raad Volksgezondheid & Samenleving) en het adviesrapport ‘Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen: wie neemt de regie?’ van Zorginstituut Nederland.

In deze kamerbrief wordt naar de Immunization Agenda 2030 verwezen:


Bron: overheid.nl, pag.3 – document ‘Immuninzation Agenda 2030’ (ia2030-document-en.pdf) uit de voetnoot: WHO.int

Op pagina 6 in de kamerbrief wordt gesproken over een groeimodel m.b.t. programmatische vaccinaties voor volwassenen:


(Hoe) zijn Nederlandse politici betrokken geweest bij de besluitvorming in 2020 over de Immunization Agenda 2030?
(Hoe) zijn Nederlandse politici betrokken geweest bij de besluitvorming in 2012 over de Global Vaccine Action Plan?

Hoe staan het Kabinet en de Tweede Kamer tegenover de Immunization Agenda 2030 en de rol die Wellcome Trust, de Bill and Melinda Gates Foundation, Gavi en CDC hierbij spelen?

Wat vindt de Tweede Kamer van de manier waarop besluitvorming bij de World Health Assembly verloopt? 

Zie ook: 
Besluitvorming en de World Health Organization


vermelding van
Wellcome Trust, de Bill and Melinda Gates Foundation, Gavi en CDC:
bron: who.int

Besluitvorming en de World Health Organization

De overheid werkt momenteel aan wijzigingen in de Wet Publieke Gezondheid (WPG) om “te voorzien in een structurele grondslag voor collectieve maatregelen voor de bestrijding van infectieziekten”.


Bron: Overheid.nl, zie pdf ‘concept regeling’

De Wet Publieke Gezondheid is geïmplementeerd naar aanleiding van de bindende internationale gezondheidsregeling van de World Health Organization. De laatste versie, de ‘IHR2005‘, is vastgesteld tijdens de 58e World Health Assembly. Hierin wordt ook een ‘Public Health Emergency of International Concern’ (PHEIC) gedefinieerd (pag. 49).
Vertaling herziening in tractatenblad
De directeur van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kan een PHEIC uitroepen en wordt hierbij geadviseerd door de IHR Emergency Committee

Vraagtekens.net geeft geen duiding of meningen, maar verzamelt officiële bronnen, stelt vragen en nodigt onderzoeksjournalisten, Kamerleden en anderen uit dit nader te onderzoeken.


Hoe vindt de besluitvorming van de World Health Organization plaats?
Kan de Tweede Kamer invloed uitoefenen op besluiten die de WHO neemt? 
Hoe komen voorstellen en bepalingen van de WHO tot stand en wie spelen hierbij een rol? 
Wat is de invloed van de industrie op de besluitvorming?

Een voorbeeld:
De executive board van de WHO adviseerde de WHA om de ‘global strategy on digital health’ aan te nemen bij de 73e World Health Assembly in 2020, deze is aangenomen. 
Is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd?

Jaarlijks vindt de World Health Assembly (WHA) plaats waarbij gezondheidsministers bijeenkomen en beslissingen worden genomen.
De agenda van de WHA wordt voorbereid door de Executive Board van de WHO, die daarbij voorstellen voor besluitvorming aan de WHA voordraagt.

Nieuw bericht:
Immunization 2030 bij WHA73 via een 'silence procedure' aangenomen

Global Strategy on Digital Health

Zo heeft de Executive Board voorgesteld om akkoord te gaan met de Global Strategy on Digital Health:

bron: World Health Organization

bron: World Health Organization


bron: World Health Organization – zie ook (WHA73 & official records)

Science Division

De World Health Organization heeft onlangs twee nieuwe organen opgericht: de ‘Science Division’ (2019) en de ‘Science Council’ (2021), die de WHO in haar werkzaamheden wetenschappelijk ondersteunen. In 2019 werd ook WHO’s eerste Chief Scientist, Soumaya Swaminathan, aangesteld. Zij werd het gezicht van de Science Division.


bron: WHObron: World Health Organization

Bij doel 3 van de Science Division staat:
“With the adoption by the World Health Assembly of WHO’s Global Strategy on Digital Health, the Science Division aims to systematically assess and link country needs to innovative solutions”
Global Strategy on Digital Health


Science Council

The Science Council – ‘voice of scientific leadership’ – werd in 2021 opgericht.

21 april 2021, Tedros Adhanom Ghebreyesus
Bron: World Health Organization

In juli 2022 bracht de Science Council haar eerste rapport uit: “Accelerating access to genomics for global health

bron: WHOrapport

Human genome editingBron: WHO

In het voorwoord van de rapporten ‘Human Genome Editing:
‘A framework for governance
en in
‘Human Genome Editing: recommendations: schrijft Chief Soumaya Swaminathan onder andere:

“In order to harness the power of science and innovation, WHO’s Science Division was created in 2019 to support Member States in achieving the health-related Sustainable Development Goals (SDGs) and emergency preparedness and response.”
Bron: WHO.int, (directe pdf-download)

Extra bronnen:

World Economic Forum – uit rapport Globalization 4.0:

Marktwaarde CRISPR-technologie:
1st summit genome editing:

2nd summit genome editing:

Genoemde summits: National Academies

Bericht over adviesrapporten van de WHO: National Academies

Bron: World Economic Forum, uit ‘Globalization 4.0, Shaping a New Global Architecture in the Age of the Fourth Industrial Revolution’ 2019

Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF)

De Science Division is verbonden aan drie onderzoeksinstituten :

Bron: WHO

De Bill & Melinda Gates Foundation is een belangrijke financier bij de HRP (2e), de Alliance (3e), en projecten van de TDR (1e van bovengenoemde onderzoeksinsituten).

Digital Health


bron: World Health Organization

Global Strategy on Digital Health

bron: World Health Organization

Pandemieverdrag

“World Health Assembly agrees to launch process to develop historic global accord on pandemic prevention, preparedness and response”, 1 December 2021

Bron bericht bovenstaand screenshot: WHO
Pagina van de International Negotiating Body: WHO

Zie ook het bericht”Pandemieverdrag | transparantie, inspraak en consequentiesBron bericht bovenstaand screenshot: WHO
Pagina van de Working group on strengthening WHO preparedness and response to health emergencies: WHO

COVID-19 als A1-ziekte in voorstel WPG-wijziging

“Ten tijde van het opstellen van dit wetsvoorstel
behoort alleen covid-19 tot de groep A1.”:Bron: Overheid.nl, zie pdf ontwerp memorie van toelichting


Artikel 35, bron: Wetten.nl

Zie over de rol van burgemeesters en voorzitters van veiligheidsregio’s ook:
Informed consent en quarantaine | gemeenten zijn verantwoordelijk en
De COVID-19 stad

World Health Organization (WHO) Delegation Briefing on Digital Health

Bay Area Global Health Alliance, 11 mei 2022
met o.a. Andy Pattison, hoofd van de WHO Tech Task Force.
Er wordt ook melding gemaakt van samenwerking van de “Bio Hub’ met de Gates Foundation.

Members van de Bay Area Global Health Alliance (waaronder Pfizer, Merck, Gilead): bron,
– Bay Area Global Health Alliance annual meeting

Kamer in de regel achteraf geïnformeerd


Ernst Kuipers in antwoord op kamervragen van Wybren van Haga.
Bron: Rijksoverheid.nl

Zie ook vraagtekens bij ‘World Health Assembly 75