IHR-transformatie

4 juni 2024

Nieuwe impuls voor Public Private Partnership

Zaterdag 1 juni zijn de nieuwe International Health Regulations aangenomen.
Bij deze procedure heeft de WHO zich niet aan artikel 55 uit de eigen IHR2005 gehouden.
De ontwikkeling van een pandemie-instrument is vertraagd en veel voorgestelde IHR-wijzigingen zijn geschrapt. Toch zijn er significante wijzigingen in de nieuwe IHR die in lijn zijn met de ‘WHO transformation’ en vraagtekens oproepen.

zie ook:
Pandemiewetgeving – Waar blijven de stukken voor WHA77?

Voorbeelden van wijzigingen:
WHO Transformation, Agenda2030 en het WEF

Vraagtekens
1. Preparedness

Twee woordjes zijn toegevoegd aan artikel 2:
prepare for‘.
Is ‘prevent’ niet voldoende?

Veel van de onderstaande wijzigingen hebben betrekking op deze ‘preparedness’.

2. ‘Pandemic Emergency’

Nieuw in de IHR is de term ‘Pandemic Emergency
De omschreven kenmerken zijn algemeen:
Bij een PE hoeft nog geen sprake te zijn van een noodsituatie, maar slechts van een hoog risico, zonder dit risico te specificeren.
Tot slot wordt al gesteld dat het iets is dat vraagt om actie van regeringen en samenlevingen.Is punt iii hierboven geen omkering van oorzaak en gevolg?
Werd in de lockdownjaren de capaciteit voor reguliere zorg niet gefrustreerd en onnodige capaciteit opgezet door de maatregelen zelf (punt ii)?Betekent continue ‘preparedness’ voor deze ‘WHO-coordinated and other networks and mechanisms‘ een gegarandeerd verdienmodel?

3. Financing

Aan de naam van artikel 44 is woordje ‘financing‘ toegevoegd.
Ook in dit artikel is ‘preparedness‘ nieuw t.o.v. IHR2005.Met de toevoeging financing is artikel 44 een stuk langer geworden
(zie pag 29/30/31).
Bovendien is artikel 44bis toegevoegd, waarin bepaald wordt dat er een ‘Coordinating Financial Mechanism‘ wordt opgericht.Een speciale commissie wordt opgericht voor de implementatie van de IHR,
met name ten behoeve van artikel 44/44bis:zie ook de WHO’s advisory panel regulations onder punt 5

4. Core Capacities

In artikel 44 wordt vaak melding gemaakt van de ‘core capacities‘, beschreven in Annex 1. Hier is ‘surveillance’ vervangen door ‘prevention surveillance‘.
Dit doet denken aan risiconiveau 1, ‘waakzaam’ (zonder ondergrens), van de routekaart coronamaatregelen.Annex 1 beschrijft dat lidstaten moeten investeren in de implementatie van deze core capacities:

Public health response in Annex 1 heeft veel toevoegingen gekregen:Bij de de core capacities is ook monsteranalyse toegevoegd:


5. Emergency committee

De WHO Emergency Committee zal lidstaten nu niet alleen informeren over een PHEIC, maar ook over een mogelijke ‘pandemic emergency‘.


In het nieuwe lid 1 bis van artikel 48 wordt verwezen naar WHO’s advisory panel regulations:


bron: who.int

Met bovenstaande wijzigingen is een voortdurende preparedness overeengekomen waarbij financiële mechanismen worden ingezet voor waakzaamheid voor een algemeen omschreven ‘pandemic emergency‘ die wordt vastgesteld door de Emergency Committee van een organisatie die een transformatie heeft ondergaan ten behoeve van Agenda2030.
Publiek Private Partnership speelt hierbij een grote rol.

WHO Transformation, Agenda2030 en het WEF

In 2017 lanceerde de WHO haar ‘Transformation Agenda’ in het kader van Agenda 2030. Public Private Partnership is het belangrijkste ontwikkelingsdoel van deze agenda.

bron: who.int


bron: who.int

PPP-model ‘Public Private Partnership’

Agenda2030 heeft ertoe geleid dat de VN geen lidstatenorganisatie meer is. Allerlei andere ‘actoren’ spelen in het model een grote rol.
Miroslav Lajčák (voorzitter van de 72e AV van de VN) bij de eerste Sustainable Development Impact Summit van het WEF


bron: un.org

Strategisch Partnerschap WEF – ‘accelerating financial flows’

In 2019 ondertekende de VN, waar de WHO als agentschap onderdeel van uitmaakt, een strategisch partnerschap met het World Economic Forum.
Het eerste punt van deze overeenkomst gaat over de financiering van Agenda2030 ‘aligning financial systems and accelerating finance flows toward the 2030 Agenda’

bron: weforum.ent.box.com

Tedros Adhanom Ghebreyesus bij het World Economic Forum:
‘The key is: How can we have a binding pandemic agreement, that member states would respect’

Zie ook
Verenigde Naties en World Economic Forum | Agenda 2030 & de Great Reset,
Partnerschap en financiering van Agenda2030 &
Onschendbaarheid voor WEF en GAVI


Onschendbaarheid

Zowel aan VN en WHO als het WEF zijn immuniteiten verleend via overeenkomsten met de Zwitserse Bondsraad. Dit geldt ook voor GAVI, één van de belangrijkste donoren van de WHO, met de Bill & Melinda Gates Foundation als key partner.Demissionair kabinet/minister Dijkstra koos ervoor de consensus tijdens WHA77 niet te doorbreken en om geen oordeel te geven.
Is het wel mogelijk om neutraal te blijven als de consensus leidt tot significante wijzigingen in de IHR?

Hoe kijkt het kabinet aan tegen de verdienmodellen in de IHR, waar de Tweede Kamer tijdens een debat op heeft gewezen en waar demissionair minister Dijkstra stilzwijgend mee heeft ingestemd?

Is het verstandig om zoveel verantwoordelijkheid uit handen te geven aan een organisatie die, door een overeenkomst die immuniteiten verleent, niet goed ter verantwoording kan worden geroepen?

Bij het goedkeuren van de IHR-wijzigingen heeft WHA77 artikel 55 van de IHR overtreden.
Wat gaat het kabinet hiermee doen?


Veel critici herkennen in Public Private Partnership een fascistisch model.
Hoe kijken kabinet en Tweede Kamer hier tegenaan?


Waarom is er geen inspraak en geen democratisch debat geweest over de ontwikkeling van het PPP-model en de versnelling hiervan door Agenda2030?
Delen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *