Midazolam | geneesmiddel COVID-19?

In het Verenigd Koninkrijk hebben klokkenluiders gemeld dat het gebruik van midazolam tot schade en sterfte zou hebben geleid bij behandeling van COVID-19 patiënten. Dit middel zou de ademhaling juist bemoeilijken.
Niet COVID-19, maar midazolam zou tot de hoge sterftecijfers in het voorjaar van 2020 hebben geleid.
Een document van de NHS over midazolamgebruik bij COVID-19 is te vinden via deze link.

Vraagtekens

- Is midazolam in Nederland ingezet als geneesmiddel bij behandeling van COVID-19?

Zo ja:
- Waarom is hierop ingezet?
- Is het (of de wijze van) gebruik van midazolam bij COVID19-patiënten verantwoord?

n.a.v. een reactie (onder deze post te lezen):
-Waar is het verschil in behandeling tussen Roermond en Emmen op gebaseerd?

Vraagtekens.net geeft geen meningen, maar verzamelt bronnen en stelt vragen.

Hieronder staat een aantal verwijzingen naar documenten over Nederlands coronabeleid waarin het middel midazolam wordt vermeld:

Bronnen

In één van de Catshuisstukken van 5 april 2020 staat midazolam vermeld als medicijn:

Bron: Rijksoverheid.nl, 3/3


In een kamerbrief van 15 april 2020 noemt Hugo de Jonge midazolam een belangrijk geneesmiddel bij de behandeling van patiënten met COVID-19 en schrijft hij over contact met het LCG over productiemogelijkheden:

en:
Bron: Kamerbrief van 15 april 2020, via NVZA


Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) verwijst naar de kamerbrief van 15 april en beschrijft dat de productie van midazolam zal worden opgeschaald: ‘Het LCG is ook actief bezig met het opschalen van de productie van midazolam in Nederland’
Bron: Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, 16 april 2020


Op 22 april 2020 vermeldt Hugo de Jonge onder meer de productie van midazolam in bereidingsapotheken en het gebruik van midazolam in verpleeghuizen:

Bron,
Rijksoverheid, kenmerk: 1677140-204449-PG, 21 april 2020
Tweede Kamer, kst-25295-277, 22 april 2020

In de ‘Handreiking COVID-19 op de intensive care’ van opleidingsinstituut CTG staat vermeld:

Bron: opleidingsinstituut CTG, mei 2020


Ook Martin van Rijn verwees in juni naar de inkoop van midazolam:

Bron: Tweedekamer.nl, 26 juni 2020


COVID-19 staat bij het Farmacotherapeutisch Kompas niet vermeld op de pagina over het gebruik van midazolam.
Ademhalingsdepressie wordt op deze website als bijwerking vermeld.


Bron: Farmacotherapeutisch Kompas


Update: Een toevoeging naar aanleiding van de reactie van een lezer:

Het Ikazia Ziekenhuis en de website Medisch Contact melden:
‘Palliatieve sedatie kan veel beter
Ikazia Ziekenhuis past protocol aan’Bron: Medisch Contact

Delen?

2 gedachten over “Midazolam | geneesmiddel COVID-19?”

  1. Mijn man en ik 60 en 62 jaar zijn In Roermond ziekenhuis op de IC hiermee behandeld. We gingen met sprongen achteruit. Aangezien een van onze 4 dochters Verzorgende is heeft ze overal fotos van genomen toen…Wij hebben het beide nipt overleefd dankzij een overplaatsing met spoed naar Emmen IC. Waar ze alles hebben teruggedraaid .

  2. die mensen die dit middel aan zijn zieken geeft zijn gewoon ,moordenaars, die moeten aangepakt worden ook de minister die er over gaat, hoop dat er gerechtigheid komt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *