Informed consent en quarantaine | gemeenten zijn verantwoordelijk

In 2008 werd de Wet Publieke Gezondheid (WPG) geïmplementeerd, op basis van de bindende internationale gezondheidsregeling, IHR2005.
Deze wet beschrijft grote verantwoordelijkheden voor veiligheidsregio’s en burgemeesters. Het gaat hierbij onder meer om verantwoordelijkheden voor quarantainemaatregelen en het Rijksvaccinatieprogramma.

Quarantaine

De WPG schrijft over quarantaine onder meer:

Bron: WPG, wetten.nl

Rijksvaccinatieprogramma
vaccinatiegraad en registratie informed consent

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is ondergebracht in de WPG.
Gemeenten hebben sinds de implementatie van de WPG ook verantwoordelijkheden gekregen voor het RVP, waaronder:
-het bewaken van de vaccinatiegraad
-het registreren van informed consent

(in de praktijk zou informed consent dan door de GGD-priklocaties geregistreerd moeten worden)

Bron: Raad Volksgezondheid en Samenleving, ‘Het vaccinatiestelsel in Nederland moet verkend’.
Let op, bovenstaande link werkt niet meer, pdf nog wel te downloaden via deze archiefpagina

Informed consent
ethische begrippen – artsenfederatie

Artsenfederatie KNMG vermeldt op haar website een lijst met ethische begrippen. Over informed consent zegt het KNMG het volgende:


Op de website van de KNMG worden meerdere ethische begrippen toegelicht waaronder respect voor autonomie en medisch zinloos handelen:Bron: KNMG, ethische begrippen

Vraagtekens

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving beschrijft dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de registratie van informed consent bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). 

Liggen de genoemde verantwoordelijkheden ook bij de coronavaccins bij de gemeenten?

Worden burgers geïnformeerd over het feit dat de vaccins voorwaardelijk zijn goedgekeurd? 
Ontvangen burgers voor vaccinatie een bijsluiter?
Wordt geregistreerd dat burgers zijn geïnformeerd?Hoe verhouden het test- en vaccinatiebeleid zich tot ethische begrippen bij medisch handelen, waaronder:
respect voor autonomie;
informed consent;
medisch zinloos handelen?


In hoofdstuk 5 van de Wet Publieke Gezondheid wordt wetgeving omtrent quarantaine omschreven. 
In artikel 35.1 staat:


Klopt de indruk dat veiligheidsregio's burgers op basis van de WPG huisarrest kunnen opleggen?

Noot:
De voorzitter van het Veiligheidsberaad is Hubert Bruls.
Hij is ook de lid van de Global Parliament of Mayors (GPM). De GPM werkt samen met o.a. de WHO en de Wereldbank aangaande gezondheidsbeleid en voorspelde al in april 2020 ingrijpende veranderingen voor de langere termijn als gevolg van pandemieën in het artikel ‘Redesigning the COVID-19 city‘. Meer hierover is te lezen in ‘De COVID-19 stad‘ op deze website.

Screenshots

Voorbeelden van informatie die volgens het principe informed consent aan de burger verstrekt zou moeten worden:

Bron: Farmacotherapeutisch Kompas

Uit de bijlage van uit vaccin van Pfizer:

Bron: EMA, pag.15 (via de geneesmiddeleninformatiebank)


Uit een informatienotitie uit april 2019 van Veiligheidsregio Hollands-Midden, over quarantainevoorzieningen:

Bron: Veiligheidsregio Hollands-Midden,
document ‘B.4 Quarantainelocatie HM’, 10 april 2019 onderaan de pagina
Andere veiligheidsregio’s: Veiligheidsberaad

Delen?

Eén gedachte over “Informed consent en quarantaine | gemeenten zijn verantwoordelijk”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *