Partnerschap en financiering van Agenda2030

Doel 17 – Partnerships for the goals

Ontwikkelingsdoel 17 is het laatste en overkoepelende doel van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Het bepaalt dat Public Private Partnership (PPP) noodzakelijk is om Agenda2030 te implementeren en dat landen zich moeten inzetten voor het realiseren en versterken van deze PPP.
De volledige titel van ontwikkelingsdoel 17 is ‘Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development’, in het kort ‘Partnerships for the goals’. bron: un.org
zie ook de gehele Agenda2030 (slogan: Transforming our World) bij un.org

De Addis Agenda & ‘Financing for development’

Van belang bij de implementatie van doel 17 is de AAAA: de Addis Ababa Action Agenda (ook wel de ‘Addis Agenda’ A/RES/69/313) om kaders te scheppen voor het creëren van financiële mechanismen voor Agenda2030.Deze Addis Agenda is aangenomen in 2015, er wordt in Agenda 2030 (2016) naar verwezen als een onderdeel van Agenda2030:

bron: 2030Agenda bij un.org

Financing for Development (FfD)
Jaarlijks organiseert de FfD-office van de DESA (Department of Economic and Social Affairs van de VN) FfD-forums, waar afspraken over financiële mechanismen t.b.v. Agenda2030 worden gemaakt. Ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven worden hierbij betrokken.
zie: homepage FfD en outcomes


bron: desa.un.org


bron: un.org

Een voorbeeld uit het derde FfD-forum:
the Addis Tax Initiative (ATI)

bron: addistaxinitiative.net (pagina over Nederland)

Blended Finance – investering met publiek en privaat geld

Om de inzet van privaat geld te stimuleren kan publiek geld worden ingezet: blended finance (bijvoorbeeld via impact bonds, groeifondsen of INVEST-NL). In het artikel “The climate finance partnership: Mobilizing institutional capital to address the climate opportunity” schrijft de Amerikaanse denktank ‘The Atlantic Council‘:

bron: atlanticcouncil.org
Zie ook het genoemde actieprogramma van de BSDC en de vermelde analyse op de Public Private Partnership legal resource centre van de World Bank

SDGI – SDG Investing | Verenigde Naties en Nederland

De DESA (Department for Economic and Social Affairs) is een onderdeel van de Verenigde Naties. Het Finance for Development office en de SDG-afdeling van de DESA presenteerden in samenwerking met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven de werkstroom SDG Investing.
Het Nederlandse adviesbureau C-Change schreef voor deze gelegenheid de paper SDG Investing: Advancing a new normal in global capital markets
Voor meer informatie en documenten: un.org

C-change pleitte samen met de SDG Charter Coalition en ondertekenaars in 2016 voor een Nederlands SDGI in het stuk ‘Building highways to SDG Investing’ (pdf). Bij een forum van het Global Impact Investment Network (GIIN), werd SDGI-Nederland, de Dutch SDG Investing Agenda, gepresenteerd.


bron: sdgi-nl

De pensioenfederatie schrijft over verduurzamingsrichtlijnen en SDGI-NL:

bron: pensioenfederatie.nl

‘Facilitators’ van SDGI-NL zijn C-Change en de SDG Charter Coalition.
Contactpersonen van SDGI-NL zijn Carolien de Bruin en Herman Mulder
noot: SDG Charter Coalition is later opgegaan in SDG Nederland

Carolien de Bruin
CEO van C-Change,
o.a. werkzaam geweest bij Deloitte, oprichter en CEO van C-Change. Ze is nu senior advisor van de Global Alliance for Social Entrepreneurship van de Schwab Foundation

bron: weforum.org


bron: sdgi-nl

Herman Mulder
Voorzitter van SDG Nederland (SDG Charter Coalition is hierin opgegaan)
o.a. co-founder en chair van de Impact Economy Foundation en de True Price Foundation, voormalig topbankier bij ABN-AMRO, bestuursvoorzitter bij de Global Reporting Initiative, bijgedragen aan de Equator principles, lid van de Bretton Woods Committee


bron: LinkedIn
Keynote speech bij BuZa

World Economic Forum
Partnerschap, financiering & sociaal ondernemen

Het World Economic Forum presenteert zichzelf als dé internationale netwerkorganisatie, is gevestigd in Zwitserland, en kreeg via een overeenkomst met de Zwiterse Bondsraad o.a. belastingvrijstelling en vrijheid van handelen.
In het Strategisch Partnerschap, dat de Verenigde Naties in 2019 met het World Economic Forum is aangegaan, staat ‘The UN-Forum partnership will focus on aligning financial systems and accelerating finance flows toward the 2030 Agenda and the Sustainable Develpment Goals’:

bron: weforum
(Over samenwerking VN en WEF, zie ook deze pagina bij Vraagtekens)

Verenigde Naties – niet meer alleen een lidstatenorganisatie
Voordat VN en WEF een officieel strategisch partnerschap aangingen (2019) werkten zij al samen. In 2017 organiseerde het WEF de eerste Sustainable Development Impact Summit.
De president van de Algemene Vergadering (2017) van de Verenigde Naties benadrukte in zijn toespraak bij deze WEF-summit het belang van SDG17 over partnerships en legde uit dat de VN sinds Agenda 2030 een organisatie is van vele actoren:

bron: toespraak Miroslav Lajcak tijdens WEF-summit, un.org


Naast de internationale jaarvergaderingen in Davos zijn verschillende WEF-centra actief. In publiek-private samenwerking werken deze centra aan verschillende projecten in het kader van de SDG’s, de Vierde Industriële Revolutie, Globalisation 4.0, de Great Reset en Stakeholder Capitalism.
Bij het World Economic Forum worden afspraken gemaakt door partners uit het bedrijfsleven, de financiële wereld, overheden en NGO’s.
(zie ook: Mondiale systeeminitiatieven van het World Economic Forum bij Vraagtekens)

Standaardisering en Stakeholder Capitalism

IBC – de International Business Council van het WEF
In 2017 presenteerde de IBC van het WEF in Davos een ‘Compact for Responsive and Responsible Leadership’, het thema van deze jaarvergadering.

bron: Compact for Responsive and Responsible Leadership weforum.org

Bron: jaarverslag 2017, weforum.org

Deze IBC schreef in samenwerking met Deloitte, EY, KPMG en PwC Towards common metrics and consistent reporting of sustainable value creation, waarin ze verwijzen naar standaardiseringsorganisaties als de GRI en de TFCD (pag. 7). In 2021 werd bij de IFRSF de International Standards Setting Board opgericht, de IBC schreef in een statement aan de IFRSF:

bron: weforum.org

Op 26 juni 2023 werden de eerste standaarden van de ISSB gepresenteerd, de IFRS S1 en de IFRS S2

Aanbevelingen van de TFCD zijn hierin volledig opgenomen:

bron: ifrs.org

TFCD en Blackrock
In de onlangs gepresenteerde eerste standaarden zijn aanbevelingen van de TFCD volledig overgenomen. De Task Force on Climate-related Financial Disclosures is onderdeel van de FSB (Financial Stability Board, chair: Klaas Knot).
BlackRock is founding member van de TFCD

bron: ‘A fundamental reshaping of finance, Larry Fink, BlackRock

Stakholder Capitalism Metrics Iniative
WEF, whitepaper 2022:


bron: weforum.org

Sociaal ondernemerschap en Agenda2030

Ook sociaal ondernemen wordt gestimuleerd. Al in 1998 richtte Hilde Schwab (de vrouw van Klaus Schwab) de Schwab Foundation op, een zusterorganisatie van het World Economic Forum.


bron: schwabfound.org | noot: de Schwab Foundation is opgericht vóór Agenda2030, maar na Agenda21 (1992), waar Agenda2030 deel van uitmaakt

De Schwab Foundation lanceerde de beweging Catalyst2030 voor sociaal ondernemerschap. In april 2020 richtte Carolien de Bruin vanuit de Schwab Foundation de ‘COVID Response Alliance for Social Entrepreneurs‘ op (COVID Action Agenda). Deze alliance ging in 2022 over in de Global Alliance for Social Entrepreneurship, waar Carolien de Bruin senior advisor is. Belangrijke partners zijn o.a. Bayer, Microsoft, Deloitte en Porticus (Brenninkmeijer).

Impact investment platforms
Er is een grote hoeveelheid aan ‘Impact investment platforms’.
Het Impactfinance.network (van o.a. de Bertelsmann Stichting) bracht het in 2018 in kaart in een rapport. De site verwijst voor ‘ongoing work’ door naar de site: ‘From billions to trillions’


Klopt het beeld dat corporaties en financiële instellingen in publiek-private samenwerking zowel het beleid kunnen medebepalen als gebruik kunnen maken van de daarbij ontwikkelde mechanismen?

Is het wenselijk dat vertegenwoordigers van grote corporaties en financiële instellingen vaak sterker vertegenwoordigd zijn bij het maken afspraken over 'improving the state of the world' dan regeringsleiders? 
Wie bepaalt welke 'state of the world' beter is?
(sinds 1997 slogan van het WEF)

Wordt Publiek-Private Samenwerking in combinatie met Agenda2030 gebruikt voor de legitimering en institutionalisering van belangenverstrengeling?

Extra bronnen:

Nieuwe Europese consensus – financiering van Agenda 2030

De Europese gemeenschappelijke verklaring, i.h.k.v. Agenda2030, genaamd ‘De nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling “Onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst”’ schrijft over de AAAA onder meer:


bron: eur-lex.europa.eu
Zie ook:
Parijsakkoord – FCCC/CP/2015/L.9/REV.1, bron: https://unfccc.int/
Climate Investor One‘ bij eu.org (blended finance facility
)

Toelichting op de SDGI-NL bij de WASD door Carolien de Bruin
Toelichting op de SDGI-NL door Carolien de Bruin (vanaf 1:01)
bij de World Association for Sustainable Development (WASD)
Rabobank – Wiebe Draijer

De Rabobank is een belangrijke partner bij het WEF-project ‘Transforming Food Systems’. Hij spreekt (vanaf 23:38) onder o.a. over ‘pricing externalities’ en een carbon trading platform van WEF en Rabobank:

Zie ook: Nederland en de Food Systems Summit en Global Coordinating Secretariat bij Vraagtekens en een artikel van de Rabobank over Davos 2023 bij rabobank.com

Global Impact Investment Network

Samen met de Rockefeller Foundation is de Nederlandse overheid één van de lead supporters van de GIIN, waar de SDGI-NL werd gepresenteerd:

bron: thegiin.org

WEF Global Agenda Council on Sustainable Development – Addis Plus Much More

Addis Plus Much More: The Scope of Global FfD Actions in 2015Plaatsvervangend secretaris-generaal van de Verenigde Naties was destijds co-chair van de Global Agenda Council on Sustainable Development.

bron: weforum.org

Familie Schwab

Klaus Schwab is getrouwd met Hilde Schwab. Zij hebben twee kinderen die ieder bij het WEF betrokken zijn: Olivier Schwab en Nicole Schwab.

Olivier Schwab bij een persconferentie over WEF’s innovatieplatforum Uplink

Vraagtekens.net geeft geen duiding of meningen, maar verzamelt officiële bronnen, stelt vragen en nodigt onderzoeksjournalisten, Kamerleden en anderen uit deze nader te onderzoeken.

Delen?

2 gedachten over “Partnerschap en financiering van Agenda2030”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *