Mondiale systeeminitiatieven van het World Economic Forum

van ontwrichting naar Great Reset

“The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and reset our world” zei Klaus Schwab in 2020, bij de lancering van de Great Reset en de publicatie van zijn boek “Covid-19: The Great Reset”.
Volgens Klaus Schwab zouden oude systemen niet meer geschikt zijn voor de 21e eeuw. De crisis van 2020 zou een unieke mogelijkheid zijn voor het resetten van verouderde systemen.
Initiatieven voor systeemverandering werden al eerder door het World Economic Forum, in samenwerking met de Verenigde Naties, in gang gezet.

Wat vooraf ging

2016
‘Shaping a better future’:
de Vierde Industriële Revolutie & Agenda 2030

De publicatie van het boek van Klaus Schwab en Thierry Malleret over de Great Reset volgde de wereldwijde maatregelen snel op. Over een reset van systemen werd dan ook al eerder gesproken en gepubliceerd.
In 2016 verschenen Schwab’s boek The Fourth Industrial Revolution en het WEF-rapportShaping a better future.
Vernieuwde systemen voor de 21e eeuw zouden moeten worden gevormd door de Vierde Industriële Revolutie (4iR).  De term ‘disruption’, veroorzaakt door innovatie van de 4iR, komt hierin regelmatig terug en zou een rol spelen bij systeemveranderingen.
Het rapport ‘Shaping a better future’ verscheen in 2016, het jaar waarin Agenda 2030 – ‘Transforming our world’ in werking trad.

WEF_Shape_a_Better_Future_business, pag. 3
Disruptive Innovation
Al is niet direct duidelijk of de term ‘Disruptive Innovation’ hierbij wordt gebruikt in de oorspronkelijke betekenis (gegeven door Clayton Christensen), de term keert regelmatig terug in de context van systeemveranderingen bij sustainable development (of variaties als ‘disruptors’ en ‘disruptive technology’).
Mens en maatschappij zouden volgens het World Economic Forum zelf zorgen voor een ineenstorting van wereldwijd verbonden systemen.
Tegelijkertijd werden er, hierop vooruitlopend, plannen gepresenteerd voor actieve mondiale systeemverandering, door middel van technologieën van de Vierde Industriële revolutie met de bijbehorende ‘disruption’.

2017
Davos – Systeeminitiatieven


bron: System Initiatives Programme, WEF, pag. 3
op pagina 7 een schema met relaties tussen de systeeminitiatieven en de SDG’s

In januari 2017 presenteerde het World Economic Forum in Davos het System Initiaves Programme, een programma voor het vormgeven van toekomstige systemen in uiteenlopende sectoren.
De structuur, die het WEF voor de 14 verschilllende systeeminitiatieven heeft opgezet, werd uiteengezet tijdens de jaarlijkse meeting in Davos, met in 2017 het thema ‘Responsive and Responsible leadership’.
Elk systeeminitiatief heeft een ‘stewardship board‘, wordt ondersteund door een ‘Global Future Council‘ van denkers en heeft een naam die begint met ‘Shaping the future of’.

System Initiatives | Platforms | Centres ?
In 2022 waren op de website van het World Economic Forum 18 platforms te vinden, waarvan velen beginnend met ‘Shaping the future of’ (archiefpagina). Inmiddels stuurt de oorspronkelijke link van de WEF-website voor de platforms door naar ‘Centres

(op de archiefpagina zijn oorspronkelijke namen van platforms niet allemaal mee-gearchiveerd).
Voorbeeld is de website van het ‘Centre for Financial and Monetary Systems

(update: System initiative > platform > centre)

Zie ook ‘World Economic Forum – Shaping The Future & de Grote Herschikking‘ bij Vraagtekens en de brochure ‘A platform for impact’ WEF 2019

Nederlandse politici, systeeminitieven en de WEF-papers
Naar aanleiding van kamervragen door Pepijn van Houwelingen en Gideon van Meijeren is eind 2021 correspondentie tussen het World Economic Forum en kabinetsleden vrijgegeven (zie ook: WEF-papers, bronnen). Hieruit blijkt ook betrokkenheid van Nederlandse kabinetsleden bij de systeeminitiatieven. Zo wordt Edith Schippers een steward genoemd.

Philip Rösler van het WEF schreef op 25 januari 2017, na de jaarlijkse WEF-meeting in Davos, in een brief aan Edith Schippers: The forum is delighted to count you among its most active stewards of the System Initiative on Shaping the Future of Health and Healthcare
(Philipp Rösler was Duits minister voor Volksgezondheid en vanaf 2014 werkzaam bij het WEF)
bron: tweedekamer.nl, bijlage 4, pag.18

Op pagina 17 van de vierde bijlage wordt ook Bruno Bruins genoemd:

In een brief aan Wiebe Hoekstra uit 2020 schrijft het WEF onder meer: ‘your participation would be crucial to shaping the future of the global financial system‘.

bron: tweedekamer.nl, bijlage 1, pag 17

Koningin Maxima is, naast speciaal pleitbezorger voor inclusieve financiering bij de VN, lid van de stewardship board van het systeeminitiatief ‘Shaping the Future of Financial and Monetary systems‘ en lid van het ‘Steering Committee of the Digital Currency Governance Consortium’ van het World Economic Forum. Zij droeg in deze rol o.a. bij aan briefing paper 2021 (pag.35) en compendium report 2021 (pag.6).


bron: koninklijkhuis.nl

Global Future Councils
De systeeminitiatieven worden ondersteund door Global Future Councils.
Betrokken Nederlandse bestuurders/ambtenaren bij deze councils zijn o.a.:
Sharon Dijksma (co-chair Global Future Council on Mobility, 2018, 2019)
Marietje Schaake (The Future of Digital Economy and Society, 2016)
Jeanine Hennis-Plasschaert (The Future of International Security, 2016)
Paul van de Logt, Head Food and Nutrition Security, Buitenlandse Zaken (Global Future Council on Food Systems Innovation, 2018)
Elly van den Heuvel, secretaris Cyber Security Council, justitie (Global Council on Cyber Security, 2018, 2019)
Naast bestuurders worden Nederlandse deelnemers vermeld van o.a.:
Philips, Tata steel, Rabobank, Protix insect ingredients (2016), Ingka, APG, Smart Freight Centre, ProQR Therapeutics (Daniel de Boer*) 2019, Shell en DSM

*Daniel de Boer van ProQr Therapeutics is ook Young Global Leader van 2019 (een groep toekomstige leiders, opgeleid door het WEF). ProQR houdt zich bezig met de ontwikkeling van rna-therapieën.

2017
1e Sustainable Development Impact Summit
WEF & Agenda 2030

In 2017 organiseerde het World Economic Forum de eerste Sustainable Development Impact Summit. De directeur van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties was spreker bij deze door het World Economic Forum georganiseerde summit. Hij omschreef een verandering van de structuur van de Verenigde Naties door Agenda2030:

‘ ..the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development really was a milestone..
..It drew a final line under the model created in 1945. Even though the UN was created exclusively by states, it now works for, and with, many different actors.‘.
Miroslav Lajcák, Buitenlandse Zaken minister van Slowakije en
directeur AV2017 van de VN

Het World Economic Forum werd partner van de Verenigde Naties bij de ontwikkeling van Agenda2030 en gaf hierbij een belangrijke rol aan de Vierde Industriële Revolutie en de gepresenteerde systeeminitiatieven:

In het rapport van deze summit wordt geschreven over een ineenstorting van systemen, veroorzaakt door uitputting van huidige systemen door de mens:

bron: SDIS2017 Report, pag.22

De samenwerking tussen VN en WEF in het kader van de Vierde Industriële Revolutie en Agenda 2030 mondde in 2019 uit in een Strategic Partnership.

2019
Globalisation 4.0 – Global operating system

Het thema van de jaarlijkse WEF-meeting van 2019 in Davos was Globalisation 4.0.
In de vrijgegeven WEF-papers omschrijft het WEF zichzelf i.h.k.v. dit thema als een neutrale plek voor het vormgeven van een nieuw mondiaal besturingssysteem voor een goede totstandkoming van de Vierde Industriële Revolutie:

bron: openoverheid.nl , pag.4

2020
The Great Reset

Hoe de wereld zichzelf kan herstarten na COVID-19
Op 3 juni 2020 lanceerden Klaus Schwab en Prince Charles de Great Reset:
How the world can ‘reset’ itself after COVID-19
De Great Reset is een initiatief van het World Economic Forum in samenwerking met het Sustainable Markets Initiative, dat op 22 januari 2020 door het WEF en Prince Charles is opgezet.

“The COVID-19 crisis has shown us that our old systems are not fit anymore for the 21st century. In short: we need a great reset”
Klaus Schwab:

De term Building Back Better werd regelmatig gebruikt om de noodzaak voor een Great Reset te benadrukken.
zie ook Verenigde Naties en World Economic Forum, Agenda 2030 & de Great Reset bij Vraagtekens.net


bron: weforum.org, zie royal.uk

2021 -2022
Nederland en de Food Systems Initiative

Er is nauwelijks tot geen transparantie over beleidsontwikkeling die is ingezet in samenwerking met het WEF. Inmiddels is bekend dat Nederland een belangrijke rol speelt bij de voedeltransitie. In 2022 werd in Wageningen het Global Coordinating Secretariat van Food Innovation Hubs gevestigd. Het World Economic Forum is hierbij de uitvoerende partij.
Communicatie hierover tussen WEF en kabinet is pas eind 2021 vrijgegeven, na kamervragen van Gideon van Meijeren

bron: openoverheid.nl


bijlage bij antwoorden op kamervragen, pag.7

zie ook: 
Nederland en de Food Systems Summit
Global Coordinating Secretariat | WEF-NL en de toekomst van voedsel 
De WEF-papers
bij Vraagtekens.net

F&A Next
EU investeert 4 miljard in F&A Next voor innovatie in Food en Agtech, een initiatief van Rabobank, Wageningen University & Research, Anterra Capital and StartLife. Ook F&A next noemt ‘disruptive innovation‘:

bron: fanext.com
_______________________________________

INVEST-NL
‘Invest-NL van start met financiering voor energietransitie en innovatieve scale-ups’, Rijksoverheid, 16 januari 2020


Minister Adriaansens, bron: verslag commissiedebat 22 maart 2023


bron: Invest-nl


bron: Bloomberg

Investeringen door INVEST-NL
______________________________________

CGIAR,
CGIAR, in de jaren ’40 opgericht door de Rockefeller Foundation in samenwerking met de Mexicaanse regering, is in 2015 een strategic partnership aangegaan met Nederland, de Nederlandse overheid levert daarnaast ook financiële bijdragen aan de CGIAR. De Bill & Melinda Gates Foundation is één van de grootste donoren.


bron: cgiar.org


bron: bijlage bij financieel jaarverslag van het Rijk, tweedekamer.nl


bron: nwo.nl


bron: cgiar.org
_______
Life Sciences
Vaccinindustrie | Publiek-Private Samenwerking in Nederland over overheidsinvesteringen in biotech-bedrijven en de Transtlantic Life Sciences Partnership

System Initiatives zijn niet direct online te vinden, wel platforms of centres. 
(update)

Wat is er uit het System Initiatives Programme van het WEF voortgekomen?


Uit correspondentie tussen kabinetsleden en het World Economic Forum blijkt dat zij door het WEF een rol toebedeeld hebben gekregen, met bewoordingen als 'stewardship' en bijdragen aan 'Shaping the future of'. 

Wat is de organisatiestructuur van deze samenwerking en hoe is deze samenwerking tot stand gekomen? 
Waarom is deze informatie niet toegankelijk?


In een commissiedebat van maart 2023 zei minister Adriaansens: 
'Als wij als overheid kijken naar investeringen, heeft dat dus echt te maken met of marktfalen of een situatie waarin wij ontwikkelingen willen vormgeven die anders überhaupt niet van de grond komen'

Wie zijn 'wij'in deze zin en hoe is de wens voor deze ontwikkelingen tot stand gekomen?


Al voor 2020 werd door het World Economic Forum gesproken over de noodzaak voor systeemverandering

Kunnen het System Initiatives Programme en de daarop volgende projecten van het WEF worden beschouwd als een gecoördineerde ontwrichting van bestaande systemen? 
Zo ja: 
Hoe staat het kabinet hier tegenover, hoe staat de Tweede Kamer hiertegenover en hoe staat de bevolking hier tegenover?
Waarom wordt hierover geen openheid gegeven en geen debat gevoerd?

Extra bronnen:

Voedseltransitie


Dick Boer is, naast CEO bij Ahold Delhaize, onder andere:
-Steward, Future of Health and Healthcare System
-Co-Chair, Human Centric Health Steering Committee
-Governor, Consumer Industries Communities
-Member of the Board Consumer Goods Forum

bron: weforum.org

WEF – Young Global Leaders


bron: younggloballeaders.org, zie ook Klaus Schwab factsheet

Global Leaders of Tomorrow
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003

Young Global Leaders
Voorbeelden van bekende YGL’s:
Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Gordon Brown, Tony Blair, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Mabel Wisse Smit, Karien van Gennip, Marietje Schaake, Jacinda Arden, Alexander de Croo, Sanna Marin, Mark Zuckerberg.

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Global Shapers

Davos thema’s 2016 – 2023

2016 – Mastering the Fourth Industrial Revolution
2017 – Responsive and Responsible Leadership,  met het System Initiatives Programme
2018 –  Creating a Shared Future in a Fractured World
2019 – Globalistion 4.0
2020 – Stakeholders for a cohesive and sustainable world, stakeholder capitalism (aankondiging)
2021 – Global engagement, a crucial year to rebuild trust

bron: weforum.org
2022 – History at a Turning Point: Government Policies and Business Strategies (pdf)
2023 – Cooperation in a fragmented world

Andere WEF-events:

bron: SDIS2017 Report, pag.15

Uplink

bron: weforum.org

Olivier Schwab (zoon van Klaus Schwab) over Uplink


bron: System Initiatives Programme, WEF, pag. 7

System Initiative > Platform > Centres en communities

Update:
Het lijkt erop dat de oorspronkelijke systeeminitiatieven inmiddels te vinden zijn onder centres en communities.
Bij het systeeminitiatief ‘Shaping of the Future of Health and Healthcare’ worden de benamingen ‘System Initiative’ (‘shaping the future of’), ‘platform’ en ‘centre’ door elkaar gebruikt voor hetzelfde initiatief.

bron: weforum.org


bron: weforum.org


Bij de taakomschrijving van Shyam Bishen worden de namen door elkaar gebruikt.

bron: weforum.org

Andere initiatieven zijn ondergebracht in ‘communities’
Zo stuurt de link naar het ‘Food systems initiative‘ door naar een community, zoals bij bezoek van de site te zien is in de url (andere communities).

Delen?

Eén gedachte over “Mondiale systeeminitiatieven van het World Economic Forum”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *