Midazolam | geneesmiddel COVID-19?

In het Verenigd Koninkrijk hebben klokkenluiders gemeld dat het gebruik van midazolam tot schade en sterfte zou hebben geleid bij behandeling van COVID-19 patiënten. Dit middel zou de ademhaling juist bemoeilijken.
Niet COVID-19, maar midazolam zou tot de hoge sterftecijfers in het voorjaar van 2020 hebben geleid.
Een document van de NHS over midazolamgebruik bij COVID-19 is te vinden via deze link.

Vraagtekens

- Is midazolam in Nederland ingezet als geneesmiddel bij behandeling van COVID-19?

Zo ja:
- Waarom is hierop ingezet?
- Is het (of de wijze van) gebruik van midazolam bij COVID19-patiënten verantwoord?

n.a.v. een reactie (onder deze post te lezen):
-Waar is het verschil in behandeling tussen Roermond en Emmen op gebaseerd?

Vraagtekens.net geeft geen meningen, maar verzamelt bronnen, stelt vragen en nodigt onderzoeksjournalisten en anderen uit dit nader te onderzoeken.

Hieronder staat een aantal verwijzingen naar documenten over Nederlands coronabeleid waarin het middel midazolam wordt vermeld:
(+update WOB)

Bronnen

In één van de Catshuisstukken van 5 april 2020 staat midazolam vermeld als medicijn:

Bron: Rijksoverheid.nl, 3/3


In een kamerbrief van 15 april 2020 noemt Hugo de Jonge midazolam een belangrijk geneesmiddel bij de behandeling van patiënten met COVID-19 en schrijft hij over contact met het LCG over productiemogelijkheden:

en:
Bron: Kamerbrief van 15 april 2020, via NVZA


Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) verwijst naar de kamerbrief van 15 april en beschrijft dat de productie van midazolam zal worden opgeschaald: ‘Het LCG is ook actief bezig met het opschalen van de productie van midazolam in Nederland’
Bron: Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, 16 april 2020


Op 22 april 2020 vermeldt Hugo de Jonge onder meer de productie van midazolam in bereidingsapotheken en het gebruik van midazolam in verpleeghuizen:

Bron,
Rijksoverheid, kenmerk: 1677140-204449-PG, 21 april 2020
Tweede Kamer, kst-25295-277, 22 april 2020

In de ‘Handreiking COVID-19 op de intensive care’ van opleidingsinstituut CTG staat vermeld:

Bron: opleidingsinstituut CTG, mei 2020


Ook Martin van Rijn verwees in juni naar de inkoop van midazolam:

Bron: Tweedekamer.nl, 26 juni 2020


COVID-19 staat bij het Farmacotherapeutisch Kompas niet vermeld op de pagina over het gebruik van midazolam.
Ademhalingsdepressie wordt op deze website als bijwerking vermeld.


Bron: Farmacotherapeutisch Kompas

Midazolam-vermeldingen in de
WHO COVID-19 essential supplies forecasting tool (‎COVID-ESFT)‘:
Bron: WHO, COVID-ESFT 2020

Bron: WHO, COVID-ESFT 2021


Update: Een toevoeging naar aanleiding van de reactie van een lezer:

Het Ikazia Ziekenhuis en de website Medisch Contact melden:
‘Palliatieve sedatie kan veel beter
Ikazia Ziekenhuis past protocol aan’Bron: Medisch Contact

Update – WOB-verzoeken – RIVM

Update 6 mei 2022:

Melding over gebruik midazolam, op IC en op de verpleegafdeling:
via Wob deelbesluit aangaande het RIVM in de periode van maart 2020

Bron: ‘RIVM maart 2020 documentenWOBcovid19.rijksoverheid.nl (pag. 4899)

Opvallend is dat bovenstaand bericht over midazolam niet van maart 2020, maar van april 2020 is, te vinden aan het einde van de verzameling vrijgegeven documenten, op pagina 4899.

Chloroquine
In maart werd o.a. gecommuniceerd over de mogelijkheden van chloroquine. Hierbij werd door het Lareb verwezen naar een voorlopig behandeladvies van 3 maart 2020, dat via een archiefpagina nog te bekijken is: lci.rivm.nl – archiefpaginaBron: ‘RIVM maart 2020 documentenWOBcovid19.rijksoverheid.nl
(pag. 2328/2329)


Bron: lci.rivm.nl, archief

Op 26 maart 2020 wees de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het gebruik van chloroquine af:‘Chloroquine niet voorschrijven of verstrekken voor preventie tegen coronavirus