Openbaargemaakte documenten World Economic Forum

In reactie op schriftelijke vragen, WOB-verzoeken en WOO-verzoeken heeft de overheid verschillende stukken openbaar gemaakt over de samenwerking tussen de Nederlandse overheid en het World Economic Forum.
Hieronder staat een overzicht van de stukken die Vraagtekens op overheidssites heeft gevonden (wellicht is er meer openbaar gemaakt dan hieronder wordt weergegeven). Niet alle stukken hieronder zijn door Vraagtekens bestudeerd. De WOB-/WOO-stukken worden nog bekeken om eventueel de pagina Wie, Wat, WEF te updaten.

Vraagtekens.net geeft geen duiding of meningen, maar verzamelt officiële bronnen, stelt vragen en nodigt onderzoeksjournalisten, Kamerleden en anderen uit deze nader te onderzoeken.

15 december 2021 – antwoorden

Antwoorden op vragen van Gideon van Meijeren over Nederlandse bijdrage aan plan voor wereldwijde voedseltransitie

Carola Schouten,
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 1. Antwoordbrief: openoverheid.nl
 2. Bijlage: 1 x ‘Communicatie over Global Coordinating Secretariat Food Innovation Hubs’
 3. Overzicht stukken rijksoverheid.nl

17 december 2021 – antwoorden

Antwoorden op vragen van Pepijn van Houwelingen over het karakter
van, en de relaties van kabinetsleden met het WEF naar aanleiding van
antwoorden hierover van het kabinet

Tom de Bruijn,
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 1. Antwoordbrief: openoverheid.nl
 2. Bijlagen: 6 x ‘Bijlage bij antwoorden op aanvullende Kamervragen over World Economic Forum’
 3. Overzicht stukken: rijksoverheid.nl

aanvullende antwoorden (17 december 2021)

Nader antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over het karakter van, en de relaties van kabinetsleden met, het World Economic Forum naar aanleiding van antwoorden op eerdere vragen

Tom de Bruijn,
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 1. Antwoordbrief: tweedekamer.nl – pdf
 2. Bijlagen: 7 x ‘Correspondentie World Economic Forum’
 3. Overzicht stukken: tweedekamer.nl

7 februari 2022 – WOB-stukken

Besluit op een verzoek om informatie over de samenwerkingsovereenkomsten tussen de Nederlandse overheid en het World Economic Forum.

Peter Potman,
Plaatsvervangend Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

 1. Besluit (2 februari): openoverheid.nl
 2. Bijlagen: 5
 3. Overzicht stukken: openoverheid.nl

24 maart 2022 – WOB-stukken

Besluit op een verzoek om informatie over door het ministerie van Buitenlandse Zaken gesloten, juridisch bindende overeenkomsten met het World Economic Forum.

Peter Potman
Plaatsvervangend Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

 1. Besluit: openoverheid.nl
 2. Bijlagen: 9 x ‘Openbaar gemaakte documenten’
 3. Overzicht stukken: Rijksoverheid

31 maart 2022 – WOB-stukken

Besluit op een verzoek om informatie over voorbereidingsdossiers, nota’s en ambtelijke communicatie binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken die betrekking hebben op het World Economic Forum.

Peter Potman
Plaatsvervangend Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

 1. Besluit: openoverheid.nl
 2. Bijlagen: 11 x ‘Bijlagen bij Wob-verzoek over het World Economic Forum’
 3. Overzicht stukken: openoverheid.nl

21 juni 2022 – antwoorden

Tweede nader antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over het karakter van, en de relaties van kabinetsleden met, het World Economic Forum naar aanleiding van antwoorden op eerdere vragen

Sigrid Kaag
minister van Financiën

 1. Antwoordbrief: tweedekamer.nl – pdf
 2. Bijlage: 1x ‘Correspondentie WEF’
 3. Overzicht stukken: tweedekamer.nl

7 november 2022 (2x)

WOO-stukken

Besluit op verschillende verzoeken om informatie over samenwerkingsverbanden tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het World Economic Forum (WEF).

Marije Beens
Directeur-generaal Agro, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 1. Besluit: openoverheid.nl en rijksoverheid.nl
 2. Bijlagen: 8 x ‘Openbaargemaakte documenten’
 3. Overzicht stukken: rijksoverheid.nl (deel 1 t/m 4 en deel 5 t/m 8)

Antwoorden

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over het World Economic Forum (WEF)

Sigrid Kaag
minister van Financiën

 1. Beslisnota: tweedekamer.nl – pdf
 2. Bijlage: Invitation for Minister Kaag to join WEF Annual Meeting in May – pdf
 3. Overzicht stukken: tweedekamer.nl

1 december 2022 – WOO-stukken

Besluit op een verzoek om informatie over de juridisch bindende overeenkomsten en alle schriftelijke stukken van de afgelopen drie jaar over het World Economic Forum (WEF)

Michiel Sweers
Directeur Innovatie en Kennis, ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 1. Besluit: rijksoverheid.nl pdf
 2. Bijlagen: 2 x ‘Bijlagen bij Wob-Woo-verzoek over het World Economie Forum’
 3. Overzicht stukken: rijksoverheid.nl

2 december 2022 – antwoorden

Aanvullende antwoorden op vragen van Pepijn van Houwelingen

Liesje Schreinemacher,
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 1. Antwoordbrief: openoverheid.nl
 2. Bijlage: 1 x ‘Bijlage bij Antwoorden op Kamervragen over WEF’
 3. Overzicht stukken: rijksoverheid.nl

27 maart 2023 – antwoorden

Antwoorden op Kamervragen over aanwezigheid delegatie kabinet op WEF, door Tweede Kamerlid Marijnissen

Liesje Schreinemacher,
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 1. Antwoordbrief: rijksoverheid.nl – pdf
 2. Bijlage: ‘Programma’s Nederlandse bewindspersonen bij vergadering World Economic Forum (WEF), rijksoverheid.nl – pdf
 3. Overzicht stukken: rijksoverheid.

9 juni 2023 – beslissing op bezwaar WOO-verzoek over het WEF

G.J. Buitendijk
Secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken

 1. Eerste besluit, 16 augustus 2022: rijksoverheid.nl
 2. Antwoordbrief op bezwaar, met bijlagen: rijksoverheid.nl – pdf
 3. Overzicht stukken: rijksoverheid.nl

12 juni 2023 – antwoorden

Derde nader antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over het karakter van, en de relaties van kabinetsleden met, het World Economic Forum naar aanleiding van antwoorden op eerdere vragen

Mark Rutte,
Minister-president, minister van Algemene Zaken

 1. Antwoordbrief: tweedekamer.nl – pdf
 2. Bijlage: 1x ‘Brieven van de WEF’
 3. Overzicht stukken: tweedekamer.nl

Zie ook:
De WEF-papers
Van pagina 9 uit bijlage 2 bij WOB-verzoek van 31 maart 2022
bron: openoverheid.nl

Delen?