Codering genderdysforie gewijzigd door de World Health Organization

Genderdysforie staat zowel vermeld in de DSM als in de ICD.
De laatste versies zijn de DSM-5-TR en de ICD-11. In beiden zijn wijzigingen opgenomen met betrekking tot genderdysforie.

DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
uitgegeven door de APA, American Psychological Association


Wijziging:
In 2013 werd Gender Identity Disorder (DSM-IV) gewijzigd in Gender Dysphoria (DSM-5)

ICD: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, uitgegeven door de WHO, de World Health Organization

Wijziging
In de ICD-11 is genderdysforie verwijderd uit het hoofdstuk ‘Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders‘ (hoofdstuk 6).
De nieuwe naam van genderdysforie werd ‘genderincongruentie‘ en het werd verplaatst naar een nieuw hoofdstuk: ‘Conditions related to sexual health’ (hoofdstuk 17).

De in 2019 goedgekeurde ICD-11 is geldig sinds januari 2022.
De huidige DSM-5-TR verwijst nog naar de ICD-10, waarin genderdysforie nog in het hoofdstuk over psychische stoornissen en gedragsstoornissen staat.

Laatste wijziging:
genderincongruentie in ICD-11 verwijderd uit hoofdstuk psychische stoornissen en gedragsstoornissen

In eerdere handboeken lag de nadruk van de beschrijving op een stoornis in de beleving. In de nieuwe beschrijving worden psychische symptomen omschreven als een gevolg van de ‘incongruentie’ tussen het biologische geslacht en de genderbeleving. De incongruentie als gegeven is de aandoening geworden, de gevoelens hierbij worden omschreven als symptomen.
Bij beide wijzigingen was Jack Drescher betrokken. Hij geeft als voornaamste reden voor de wijzigingen het wegnemen van een stigma.
Dit wordt ook benoemd in onderstaande Q&A-video van de World Health Organization:

World Health Organization

Over Jack Drescher:
bron: jackdreschermd.net

Pleidooi van maatschappelijke organisaties en politiek aan WHO: genderdysforie verwijderen uit hoofdstuk psychische stoornissen en gedragsstoornissen

Uit aanbevelingen van de werkgroep uit 2016 aan de WHO:

bron: nlm.nih.gov
(bibliotheek van de Amerikaanse National Institutes of Health)

Mogelijke belemmering van toegang tot andere zorg (dan psychische zorg) zou volgens de werkgroep door de wijziging moeten worden voorkomen:
‘Classification as a mental disorder has also contributed to the perception that transgender people must be treated by psychiatric specialists, further restricting access to services that could reasonably be provided at other levels of care.:


bron: nlm.nih.gov (idem vorige bronvermelding)

WHO – ‘help increase access to care for health interventions’

De WHO spreekt ook de hoop uit dat de wijzigingen de toegang tot, en vergoeding van, behandelingen zullen vergemakkelijken.
Uit de FAQ ‘Gender incongruence and transgender health in the ICD‘:
‘WHO officials added the hope that adding this condition to a sexual health chapter of the ICD codes would “help increase access to care for health interventions” and “destigmatize the condition.”‘



bron: who.int

Genderidenteit is het ‘echte geslacht‘ – advies voor de biologieles

De landelijke belangenorganisatie Transgender Netwerk Nederland gaf onlangs het gender doeboek uit om ‘genderdiversiteit te verwelkomen op de basis- en middelbare school’. Op de pagina ‘Genderdiversiteit bij biologie staat’ onder meer: ‘Met genderinclusieve lesstof bereik je dat

bron: transgendernetwerk.nl

Puberteitsremmers en cross-sekse hormonen bij jongeren

Op de website van patiënten- en belangenorganisatie Transvisie is te lezen dat hormonale behandeling bij jongeren bestaat uit puberteitsremmers en cross-sekse hormonen.
-Kinderen vanaf 11 jaar die in de puberteit komen kunnen starten met puberteitsremmers.
-Jongeren vanaf 15 jaar, die tenminste 2 jaar puberteitsremmers hebben gebruikt, kunnen geslachtshormonen krijgen van het wensgeslacht (cross-sekse hormonen)

Over puberteitsremmers schrijft Transvisie:


bron: transvisie.nl


Is het wegnemen van een stigma een legitiem criterium bij de classificatie van een aandoening?
Is het waar dat plaatsing in het hoofdstuk over psychische stoornissen en gedragsstoornissen tot een stigma leidt? Zou dit bij andere aandoeningen acceptabeler zijn?

Gender Doeboek:'..de kennis dat iemands genderidentiteit het echte geslacht is..'
Leidt de normalisering van het apart definiëren van gender en geslacht tot een toename van verstoorde identiteitsvorming bij jonge mensen? 
Kan door genderonderwijs de weerzin tegen de ontwikkeling van het eigen lichaam juist worden gevoed?

Transvisie schrijft over puberteitsremmers:
'Het geeft de jongere meer tijd om de genderidentiteit te ontdekken, omdat de remmers de ontwikkeling van de geslachtskenmerken remt.'
Wordt kinderen, bij gebruik van puberteitsremmers, de kans ontnomen om op een natuurlijke manier een moeilijke fase te ontgroeien?
Wat zijn de mogelijke risico's van het gebruik van puberteitsremmers en cross-sekse hormonen?

Is de invloed van maatschappelijke organisaties en overheden op de besluitvorming over de classificatie aanvaardbaar?
(zie aanbevelingen van de werkgroep uit 2016)

In hoeverre speelt toegang tot bepaalde medische voorzieningen (en mogelijke financiële belangen) een rol bij het besluit van de WHO om genderincongruentie in een nieuw hoofdstuk te plaatsen?
(zie 'other levels of care' in aanbevelingen van de werkgroep uit 2016)

Extra bronnen:

Brief van minister van Rijn van Medische Zorg

over het advies de ICD-11 te gaan hanteren aangaande transgenderzorg en de positie van de organisaties TNN en Transvisie te versterken:



bron: tweedekamer.nl, 26 juni 2020

Zie ook ‘Toekomstvisie Transgenderzorg’, waarnaar wordt verwezen, bij zorgvuldigadvies.nl

ICD10 – F64 – Gender Identity Disorders

uit hoofdstuk V – ‘Mental and behavioural disorders’:


bron: who.int

ICD-11 – HA60/61 – genderincongruentie:

Uit hoofdstuk 17 – ‘Conditions related to sexual health’:


bron: who.int

Andere handboeken

Psychodynamic Diagnostic Manual, PDM2, van de The International Council on Development and Learning (ICDL) (met ook Jack Drescher in de commissie).
Hierin wordt ook verwezen naar het document ‘Standards of care‘ (2012) van de World Professional Association for Transgender Health (WPATH, voorheen de Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association)

Wikipedia – wijzigingen omschrijving behandeling

In 2004


bron: Wikipedia via web.archive

Nu:


bron: Wikipedia
(Gender Identity Disorder in de url verwijst nu door naar Gender Dysphoria)

NOS Stories over zelf hormonen bestellen

In een filmpje van NOS Stories, gemaakt voor middelbare scholieren, wordt uitgelegd dat er wachtlijsten zijn voor genderbehandeling en hoe sommige jongeren zelf online hormonen bestellen in het buitenland.
‘Dan kun je bij je apotheek in de buurt de medicatie ophalen, alleen is het nog wel belangrijk om te zeggen dat je geen begeleiding krijgt van een genderteam zoals je dat in Nederland krijgt.
Zelfmedicatie is dus supermakkelijk te fixen en dat doet Joanna ook al bijna een jaar ‘.

Advies van de EESC – strategie 2020-2025

Uit ‘Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq’ers 2020-2025
(2021/C 286/22)


bron: eur-lex.europa.eu, pag. 135/136

Delen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *