Wet tegen verzet?

Gisteren publiceerde de Rijksoverheid op haar website informatie over nieuwe wetten die per 1 januari 2022 in werking zullen treden.
Één van deze wetten is: ‘Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen’:


De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid heeft eerder maatschappelijk ongenoegen en wantrouwen tegen de overheid benoemd als mogelijke dreiging m.b.t. de openbare orde. Manifestaties tegen verschillende overheidsthema’s zouden de orde kunnen verstoren. In een infographic bij Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53 werd dit als volgt geformuleerd:

Bron: NCTV, infographic

-Wat verstaat de Rijksoverheid in een tijd van vrijheidsbeperkende maatregelen onder
'verstoring van de openbare orde'?

-Waarom wordt gebruikmaking van fundamentele rechten als het recht op vrijheid van meningsuiting, vergadering en betoging als problematisch benoemd in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland?


Bron: wetten.overheid.nl

Delen?

Eén gedachte over “Wet tegen verzet?”

  1. Websites dat staat niet vermeld het zal mij niet verbazen dat ze kritische websites ofline kunnen gaan halen omdat deze niet politiek correct zijn zoals Jensen, Café Weltschmer, blauwe tijger en black box TV.

    Ze willen ongestoord hun dwaze plannen kunnen doordrukken.

    Waar gaat het heen met Nederland een Dictatuur alla China.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *