Pandemiewetgeving – Waar blijven de stukken voor WHA77?

11 mei ’24
met updates

Van 27 mei tot 1 juni 2024 vergadert de 77e World Health Assembly onder andere over het voorstel voor een Pandemic Agreement en de voorgestelde wijzigingen van de wereldgezondheidsregeling. Gezondheidsministers van de 194 aangesloten landen zijn hierbij aanwezig, maar wie maakten de voorstellen, waar blijven de stukken en hebben Nederlandse overheid en oppositie hier nog iets over te zeggen?

De stukken waarnaar hierboven wordt verwezen zijn niet de versies die tijdens WHA77 worden voorgelegd.
Vergaderstukken zijn op 27 mei beschikbaar gesteld

UPDATES
13 mei14 mei15 mei16 mei17 mei
18 mei20 mei21 mei22 mei24 mei
25 mei26 mei27 mei28 mei30 mei
1 juni2 juni4 junijuli

Klik hier voor de pagina van 4 juni:
IHR-transformatie – Nieuwe impuls voor Public Private Partnership
met een selectie uit de aangenomen wijzigingen en over de in 2017 gelanceerde WHO-transformatie in het kader van Agenda2030

Vergaderstukken nog niet beschikbaar

De voorlopige agenda van WHA77 is hier te vinden.
Op pagina 2/3 staat dat Commissie A vergadert over de voorgestelde IHR-wijzigingen (agendapunt 13.3) en het voorstel voor een Pandemic Agreement (13.4).
De benodigde stukken hiervoor (A77/9 en A77/10) ontbreken in de lijst met vergaderstukken. Voorstellen voor wijzigingen van de IHR moeten tenminste vier maanden vooraf beschikbaar worden gesteld aan de lidstaten:

bron: who.int (IHR2005)

De Tweede Kamer heeft een motie (Keijzer, Jansen, Agema) aangenomen om uitstel te vragen wegens strijdigheid met artikel 55 van de IHR2005 en onvoldoende tijd om wijzigingen in overweging te nemen.
De motie is aangenomen, maar gaat het (demissionaire) kabinet deze motie ook uitvoeren?

Demissionair kabinet gaat de motie niet uitvoeren, zie update 13 mei

Proces en stukken

 • De werkgroep WGIHR werkt, met advies van een Review Committee, aan de voorstellen voor wijziging van de IHR2005
 • De International Negotiating Body (INB) werkt aan een Pandemic Agreement
 • De Executive Board van de WHO bereidt o.a. de World Health Assembly voor. Deze EB noemde in een stuk van 4 januari het evenwicht tussen soevereiniteit en wederzijdse afrekenbaarheid m.b.t. internationale regels een belangrijke afweging bij de onderhandelingen over pandemiewetgeving:

  bron: who.int

Bronoverzicht van stukken bij recente ontwikkelingen

In chronologische volgorde
Dit overzicht bevat *updates (na 11 mei)

RC-IHRReview Committee regarding amendments to the International Health Regulations
Adviseert de WGIHR

met o.a. George Haringhuizen
Laatste meeting:
9-13 januari 2023


Stukken + report

WHO-EBExecutive Board van de World Health Organization
bereidt WHA voor
Laatste meeting:
22-27 januari 2024 (EB154)

Stukken
Minister DijkstraBrief regering, demissionair minister van Medische Zorg, Pia Dijkstra
Voortgang onderhandelingen pandemie-instrument en Internationale Gezondheidsregeling (IHR)
Brief van 16 februari 2024
Tweede KamerMotie Lid Keijzer, Jansen en Agema
uitstel vragen voor de stemming over de IHR en het pandemieakkoord tijdens de Wereldgezondheidsvergadering
Motie van 10 april 2024
WGIHRWorking Group on Amendments to the International Health Regulations
werkt aan IHR-wijzigingen
Laatste meeting:
22-26 april 2024 (WGIHR8)
vervolg: 16/17 mei

Report WGIHR7,
WGIHR8 nog niet beschikbaar
Stukken
INBInternational Negotiating Body
werkt aan voorstel Pandemic Agreement
(co-chair: topambtenaar Roland Driece)
Laatste meeting:
29 april – 10 mei 2024 (INB9-resumed)

Stukken
Proposal for the Pandemic Agreement
(22 april 2024)
WGIHR & INBSamenwerking WGIHR en INB
aan o.a. art.44 en PHEIC
Rapport WGIHR6, punt 3 en 4

Nieuwsbrieven INB-Bureau
Minister DijkstraKamerbrief met reactie over de IHR en het pandemieakkoord tijdens de Wereldgezondheidsvergadering* Brief van 13 mei 2024
WGIHRWorking Group on Amendments to the International Health RegulationsVerlenging WGIHR8 vergadering:
16 en 17 mei 2024 (WGIHR8-resumed)

*update: WGIHR8-report van 15 mei
INBInternational Negotiating Body
* Tweede verlenging INB9
20-24 mei 2024
Minister DijkstraBrief regering, demissionair minister van Medische Zorg, Pia Dijkstra
Onderhandelingen over het WHO pandemie-instrument en over de wijziging van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR)
* Brief van 21 mei 2024
Minister DijkstraKamerbrief ‘Inzet van Nederland voor de 77e World Health Assembly’* Brief van 24 mei 2024
WHAWorld Health Assembly
aanwezig: gezondheidsministers van de lidstaten
Komende jaarvergadering:
27 mei – 1 juni 2024 (WHA77)

Beschikbare stukken
*INB- en WGIHR-stukken (A77/9 en A77/10) ontbreken!

Agenda
World Health AssemblyVergaderstukken over de voostellen beschikbaar gesteld
A77/9 en A77/10
*27 mei 2024
Lijst met vergaderstukken
WHA77Verlenging mandaat INB* 1 juni 2024
A77/A/CONF./15
WHA77Aangenomen IHR-wijzigingen*1 juni 2024
A77/A/CONF./14
WHO-EBExecutive Board van de World Health OrganizationVolgende meeting:
3 en 4 juni (EB155)
met agendapunt ‘Outcome of the Seventy-seventh World Health Assembly’
INBInternational Negotiating Body
Tiende meeting voor onderhandelingen over een pandemie-instrument.
Volgende meeting: 16-17 juli 2024

Laat met de definitieve voorstellen

WGIHR – werkgroep voor de IHR-wijzigingen
De laatste beschikbare officiële documenten van de WGIHR met proposals zijn van 2022, ondanks het werk dat daarna is verricht.
Het WGIHR-bureau publiceerde op 17 april wel een stuk voor de werkgroep: ‘Proposed Bureau’s text for Eighth WGIHR Meeting, 22–26 April 2024‘, maar op 27 april deelde de WHO mee dat de 8e sessie van de WGIHR was opgeschort tot 16/17 mei 2024, er is ook nog geen WGIHR8-verslag.
Op 18 mei werd bekend gemaakt dat er nog steeds geen ‘deal’ is over de voor te leggen wijzigingen van de IHR.

INB – International Negotiating Body voor een Pandemic Agreement
De INB publiceerde op 22 april het Proposal for the WHO Pandemic Agreement.
Nieuwere stukken of verslagen van de hervatte 9e sessie van de INB (29 april-10 mei) zijn nog niet te vinden en de link met videokader voor een aangekondigde laatste webcast is verdwenen.
Inmiddels zijn onderhandelingen hervat, van 20-24 mei, de tweede verlenging van INB9.
Op 24 mei werd bekend gemaakt dat het niet gelukt is om tot een definitief voorstel te komen.

World Health Organization over de planning:

Ondanks artikel 55 van de IHR, waarin duidelijk wordt aangegeven dat voorstellen tenminste 4 maanden vooraf moeten worden gedeeld, beschrijft de WHO de planning na opschorting WGIHR8 als volgt:

bron: who.int, 27 april 2024

De WHO schrijft hier dat het in overeenstemming zou zijn met art.55 als het pakket van voorgestelde maatregelen in mei wordt voorgelegd. Het is onduidelijk of hiermee iets wordt gezegd over het moment waarop de stukken beschikbaar zijn. Verder wordt aangegeven dat stemming een optie is:

bron: who.int, Q&A-pagina – International Health Regulations – amendments

Dossier ‘medio mei’ naar Dijkstra
In een beslisnota van VWS van 8 april 2024 staat dat demissionair minister van Medische Zorg Pia Dijkstra haar dossier voor WHA77 ‘medio mei’ krijgt en dat het ministerie dit op 22 mei met haar door zal nemen.

bron: Rijksoverheid.nl


Vraagtekens bij dit proces zijn talrijk.
Los van de vraag of internationale pandemiewetgeving wenselijk is, nodigt Vraagtekens lezers uit om in de commentaren specifiek de wijzigingsvoorstellen en artikelen te benoemen waar zij zich zorgen over maken.

Klik hier voor updates

Extra bronnen:

 • Invloed Executive Board:
  De Executive Board doet aanbevelingen voor beslissingen bij de WHA, zoals in onderstaand voorbeeld van WHA73

  bron: who.int (zie ook: ‘Besluitvorming en de World Health Organization‘)

 • Compliance:
  Bij de opening session van WGIHR8 geeft een spreker aan dat zij het voorstel voor een Implementation and Compliance Committee belangrijk vindt, ‘..in covid we recognized how little compliance there was..’


bron: who.int, opening session vanaf 25:00

bron: who.int, artikel 54bis

 • Ontbrekende vergaderstukken
  Op 11 mei zijn de stukken over de onderhandelingen (A77/9 en A77/10) nog niet beschikbaar gesteld:

  bron: who.int (bovenstaande screenshot is van 11 mei ’24)

 • Motie Keijzer aangenomen:

  bron: tweedekamer.nl

 • James Roguski
  Onderzoeksjournalist James Roguski verwijst naar een onofficieel nieuwer stuk over de IHR-onderhandelingen dat op Governingpandemics.org was geplaatst, en via web.archive.org nog is terug te vinden.

 • Immuniteiten en privileges WHO via overeenkomst Zwitserse Bondsraad:  bron: admin.ch (vertaling Google)

 • WHO-investeerders
  Op deze pagina zijn bedragen te zien die in de WHO zijn geïnvesteerd, met aanzienlijke bedragen uit de pharmaceutische industrie, verschillende universiteiten (zoals de John Hopkins University) en de aan Bill Gates gelieerde bedrijven/organisaties GAVI, BMGF, Gates Ventures en de Global Fund.

 • Agendapunt 18 van de komende World Health Assembly:
  Sustainable Financing, WHO investment Round
  bron: who.int
Vraagtekens.net over pandemiewetgeving & WHA:

Tedros Adhanom Ghebreyesus:
‘The key is:
How can we have a binding pandemic agreement, that member states would respect’


UPDATES
13 mei14 mei15 mei16 mei17 mei
18 mei20 mei21 mei22 mei24 mei
25 mei26 mei27 mei28 mei30 mei
1 juni2 juni4 junijuli

Update 13 mei:
Demissionair kabinet gaat motie Keijzer niet uitvoeren
bron: Rijksoverheid.nl – beslisnota

VWS/Dijkstra geeft aan dat eerdere stukken wel op tijd zijn geleverd en dat de werkgroep (WGIHR) hier lang aan heeft gewerkt. Het is dus uit handen gegeven. Wie zit er namens Nederland in deze WGIHR?
(op 22 mei neemt VWS het dossier voor WHA77 met Dijkstra door, zoals elders vermeld op deze pagina)bron: Rijksoverheid.nl – kamerbrief


Pia Dijkstra verwijst in haar kamerbrief naar artikel 91 uit de grondwet:Hoe verhouden artikel 91 uit de grondwet en artikel 5-3 uit de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen zich tot elkaar?:

Bepalingen van volkenrechtelijke organisaties

Artikel 91, 93/95 uit de grondwet:Artikel 2 t/m 5 uit de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen:


bron: wetten.overheid.nl

Update 14 mei:
Planning INB9 | 2e verlenging?

Thiru Balasubramaniam deelt op X de planning van de tweede verlenging van de INB9: 20-24 mei. Voorafgaand, op 15 mei, is er een stakeholder briefing.
Op de website van WHO / INB is deze planning niet te vinden.
Balusabramaniam is ‘Geneva Representative of Knowledge Ecology International‘.

Dat zou betekenen dat, vóór de World Health Assembly (27 mei – 1 juni) de twee groepen nog aan de voorstellen kunnen sleutelen, van:
– 16/17 mei (WGIHR)
-20/24 mei (INB)
Verwijzend naar eerder gepubliceerde voorstellen heeft Pia Dijkstra aangegeven dat de WHO nog op tijd is en in overeenstemming met artikel 55 van de IHR.

2e update 14 mei:
Steun voor debat

Mona Keijzer krijgt steun voor het verzoek om een debat.
(dit is op 16 mei aan de pagina toegevoegd, maar voor de chronologie van gebeurtenissen onder 14 mei geplaatst)bron: tweedekamer.nl

Update 15 mei:
Nina Schwalbe over INB9

Nina Schwalbe deelt op X en LinkedIn een update van het INB-bureau over de verlengde onderhandelingen over een pandemie-akkoord.
Op de website van het INB-bureau is nog geen update te vinden.


bron: ninaschwalbe.info


bron: twitter.com

Updates 16 mei:
WGIHR8-resumed &
Aangepast voorstel Pandemie-akkoord

Vandaag start de verlenging van WGIHR8.
Een webcast staan klaar op de site van de WHO

Aangepast document voorstel Pandemie-akkoord
Op verschillende websites wordt een aangepaste versie van het laatste voorstel voor een pandemie-akkoord gedeeld, het gaat om een pdf met arceringen, via Health Policy Watch. Yellow means the text has been agreed to in a working group. Green means it has been agreed to in the plenary of the Intergovernmental Negotiating Body (INB).
De WHO heeft nog geen nieuwe stukken gepubliceerd.
Links naar berichten van onderzoekers die dit nauwlettend volgen:

Updates 17 mei:
Dag twee WGIHR8-resumed &
INB9 onderwerpen en planning

Vandaag is de tweede dag van de hervatting van WGIHR8, link naar de webcast van 17 mei

Lawrence Gostin deelde de belangrijkste onderwerpen en de planning van de tweede verlenging van de INB9-meeting op X.
Gostin is o.a. chair Global Health Law bij het O’Neill Institute, het WHO Collaborating Centre for National and Global Health Law
Gostin is zowel betrokken bij de INB als, via de Review Committee, bij de WGIHR.bron: twitter.com

Update 18 mei:
WGIHR8 gaat verder

 • Het lijkt erop dat de verlengde WGIHR8 van 16 en 17 mei opnieuw is hervat op 18 mei (ook Nina Schwalbe heeft dit bericht geretweet).
 • Een korte video van de meeting van WGIHR8 is te zien via de WGIHR Webcast (video van 18 mei). Er is nog geen nieuwe voorstel.
  Tedros Adhanom Ghebreyesus: “You have made a lot of progress, you’re very close and I’m glad that you have agreed to engage in the next few days and I hope we will have a deal before, before the Assembly
  (Co-chair van de WGIHR, te zien in de video, is Ashley Bloomfield)

bron: who.int

Update 20 mei:
INB vergadert over PABS

Vandaag vergadert de INB verder over een pandemie-akkoord. Het gaat over artikel 12 (zie update 17 mei), het PABS-systeem, dat door de WHO moet worden gecoördineerd.
Pathogen Access and Benefit-Sharing System“, maar wie ‘benefit’?


bron: who.int


bron: who.int – proposal versie van 22 april

Co-chair Roland Driece, op 3 mei:
bron: who.int

Update 21 mei:

Spoeddebat Tweede Kamer,
INB9 2e verlenging dag 2 &
WIPO-conferentie over patenten

Spoeddebat
Het spoeddebat ‘Niet uitvoeren van de aangenomen motie over het niet instemmen met het internationale pandemieverdrag’ staat gepland voor vanavond 19.30-23.00.

bron: debatdirect.tweedekamer.nl


INB9
Vandaag onderhandelt de INB verder over het voorstel voor een pandemie-akkoord, o.a. over artikel 13.

WIPO-conferentie
Naast de INB-onderhandelingen en de laatste ontwikkelingen rondom IHR-wijzigingen (zie update 18 mei) is er ook een conferentie van de WIPO, de World Intellectual Property Organization van de VN.
De ‘Diplomatic Conference on Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge‘ vindt plaats in Genève en moet leiden tot een ‘international legal instrument’.


Is er/wat is de wisselwerking tussen de uitkomsten van de verschillende onderhandelingen deze week?
Volgens Packard Love zijn er 'ties, in some way, between the outcomes'.
(vanaf 0:35, citaat bij 1:04)

Update 22 mei:
Dijkstra ziet geen goede argumenten in de motie

“Al in 2022 zijn de onderhandelingen gestart” zei Pia Dijkstra o.a. tijdens het spoeddebat gisteren, in reactie op het argument uit de motie Keijzer dat de WHO de voorstellen niet tijdig heeft gedeeld.
Dat de voorstellen door deze onderhandelingen voortdurend wijzigen blijkt ook uit haar opmerking: “.. we bijna van dag tot dag zien wat er uit de onderhandelingen komt, zodat we daar ook een oordeel over kunnen geven“.
Wie ‘we’ hierin zijn en dat informatie over ‘wat uit de onderhandelingen komt’ tot in de laatste week voor de WHA, en daarmee wel degelijk buiten de wettelijke termijn, naar buiten komt benoemt Dijkstra hierbij niet.
bron: debatdirect.tweedekamer.nl, fragment vanaf 03:03:40


In IHR-artikel 55 staat duidelijk dat teksten, zoals ze worden voorgelegd bij de WHA, vier maanden vooraf gedeeld moeten worden.

Pia Dijkstra suggereert hier dat ongekozen afgevaardigden kunnen onderhandelen over aangepaste teksten, dat de Kamer deze aangepaste teksten niet tenminste vier maanden voor de WHA77 hoeft in te zien en erop moet vertrouwen dat reacties hierin voldoende plek hebben gekregen. Dit terwijl precieze formuleringen en kleine lettertjes juist in juridische stukken een groot verschil kunnen maken en reacties vanuit de andere 193 lidstaten ook in deze onderhandelingen moeten worden meegenomen.
Ook in haar kamerbrief van 13 mei geeft Pia Dijkstra aan dat de teksten die bij de WHA worden voorgelegd anders zullen zijn.
bron: rijksoverheid.nl

Motie van Meijeren verworpen
Alleen drie FvD-Kamerleden stemden voor de motie van van Meijeren over het opzeggen van het vertrouwen in de minister. Ook de drie partijen die betrokken waren bij het indienen van de motie Keijzer (BBB, NSC, PVV) stemden tegen.

Update 24 mei:
WIPO-verdrag aangenomen &
géén definitieve voorsteltekst pandemieverdrag uit INB-onderhandelingen

WIPO-verdrag

The World Intellectual Property Organization (WIPO) heeft vandaag een verdrag aangenomen.
zie hierover ook onder de update en vraagtekens van 21 mei https://vraagtekens.net/wha77/#wipo

bron: wipo.int

INB-update 24 mei
Geen definitieve voorsteltekst voor een pandemieverdragbron: healthpolicy-watch.news

Lawrence Gostin (zie update 17 mei) en Nina Schwalbe (zie update 15 mei) plaatsten een update via X.
Gostin schat in dat het nog zo’n 6-12 maanden zal duren:

Update 25 mei:
WHO: Lidstaten kijken tijdens WHA hoe het verder moet

Gisteravond liet de World Health Organization weten dat de lidstaten tijdens de 77e World Health Assembly gaan kijken hoe het verder moet nadat de International Negotating Body er niet uit is gekomen met de onderhandelingen over een pandemie-akkoord.


Topambtenaar Roland Driece
bron: algemenebestuursdient.nlbron: who.int

Public health emergencies: preparedness and response

Daarmee ontbreekt volgende week een deel van de vergaderstukken bij agendapunt 13 Public health emergencies: preparedness and response‘.
De andere stukken zijn wel beschikbaar: (A77/7 en A77/8..)

Update 26 mei:
Launch WHO Investment Round

De WHO lanceerde vandaag de WHO Investment Round. Deze is opgezet op aanbevelen van de WHO-werkgroep Sustainable Financing en goedgekeurd door de Executive Board, ten behoeve van de 14th General Programme of Work (GPW 14). De onderwerpen staan bij de WHA op de agenda op 28 mei.


bron: who.int


bron: who.int


bron: who.int

Political Declaration of the United Nations General Assembly High-level Meeting on Pandemic Prevention, Preparedness and Response


bron: who.int (provisional agenda WHA77)bron: who.int

Update 27 mei:
Start 77e World Health Assembly
Vergaderstukken beschikbaar

Vandaag start de WHA77, waarbij o.a. de IHR-wijzigingsvoorstellen en het voorstel voor een pandemie-akkoord op de agenda staan.
Op de valreep zijn vandaag de vergaderstukken hierover beschikbaar gesteld.
A77/9, IHR-wijzigingsvoorstellen (agendapunt 13.3)
– A77/10, Voorstel pandemie-akkoord (agendapunt 13.4)
Deze onderwerpen staan op de agenda voor morgenmiddag door ‘Committee A’
Agenda & Timetable

De vergaderstukken zijn geen definitieve voorstellen:
bron: who.int

Regering kiest voor consensus

In de kamerbrief ‘Inzet van Nederland voor de 77e World Health Assembly‘ van 24 mei liet Pia Dijkstra aan de Kamer weten dat zij haar oordeel zal onthouden maar de consensus niet zal doorbreken.

bron: openoverheid.nl


Is 'een positief onderhandelingsresultaat' geen oordeel?

Als de consensus gebaseerd is op een unaniem oordeel tijdens WHA77,
kan Pia Dijkstra zich dan wel van een oordeel onthouden zonder de consensus te doorbreken?

Wat gebeurt er als andere gezondheidsministers de consensus ook niet willen doorbreken?
(Asch conformity exeperiments)

In een tweet van 26 mei dringt Lawrence Gostin aan op het goedkeuren van de wijzigingsvoorstellen voor de IHR bij WHA77
Gostin werkt voor de INB en de Review Committee voor de WGIHR

Pandemic Emergency
Over de term ‘Pandemic Emergency’ is veel discussie geweest.
In het vergaderstuk van de WGIHR staat nu:
bron: who.int

Update 28 mei: GPW14 aangenomen &
Vergadering wijzigingen IHR en Pandemie-akkoord

De GPW14 is vanmorgen aangenomen (tweet Tedros) en vanmiddag vergadert commissie A bij de WHA77 over de uitkomsten van de onderhandelingen over pandemiewetgeving. Apurva Chandra is voorzitter van de commissie.
In een toespraak zei Tedros Adhanom Ghebreyesus vandaag dat hij erop vertrouwt dat consensus uiteindelijk zal worden bereikt:
(vanaf 1:12 over de onderhandelingen, vanaf 1:40 over consensus)

IHR-wijzigingen
In de avond werd bekend gemaakt dat lidstaten zullen proberen tijdens de WHA tot overeenstemming te komen over de IHR-wijzigingen en over een tijdpad voor de verdere ontwikkeling van een pandemie-akkoord.

bron: who.int


bron: who.int – Agenda & Timetable

Update 30 mei:
Poging om zaterdag IHR-wijzigingen goed te keuren

In updates op X meldde Lawrence Gostin gisteren dat er discussie is over de IHR-wijzigingen:
Verder onderhandelen of de voorgestelde wijzigingen zaterdag goedkeuren? Hij pleit ervoor zaterdag de IHR-wijzigingen goed te keuren.

Gostin zit in de Review Committee voor de IHR en in de INB die onderhandelt over het pandemie-akkoord.
Inmiddels is er een ‘Joint Working Group’ voor beide processen


Kunnen IHR-wijzigingen wel worden goedgekeurd als de WHO artikel 55 heeft overtreden?

Update 1 juni:
Laatste vergaderdag over pandemiewetgeving

Gisteravond gaven de co-chairs van de Joint Working Group van INB en WGIHR een update aan de voorzitter van commissie A, Apurva Chandra.
Ashley Bloomfield kondigde aan dat vandaag, zaterdag 1 juni, wordt geprobeerd om tot een akkoord over IHR-wijzigingen te komen. Groen gelakte teksten van de INB-werkgroep over een pandemie-akkoord worden vandaag (als een ‘formal resolution’) voorgelegd, meldde Precious Matsoso.

bron: who.int – video committee A, 31 mei 18:05

Vanavond verder:

bron: who.int


bron: twitter.com

Lawrence Gostin komt met het nieuws dat IHR2024 zou zijn aangenomen:

bron: twitter.com

bron: twitter.com


bron: oneill.law.georgetown.edu

Vanavond zal de WHA waarschijnlijk akkoord gaan met het resultaat van de onderhandelingen van de ‘drafting group‘ van de afgelopen dagen.
De versie die de Tweede Kamer niet hoefde te zien:

bron: who.int

IHR-wijzigingen zijn vanavond iets na 21.00 aangenomen

Update 2 juni
Uitk0msten WHA77 – pandemiewetgeving

IHR-wijzigingen aangenomen
“I see no objections. The Resolution concerning the IHR?(onverstaanbaar)-amendments contained in A77/A/CONF./14 is adopted” zei Edwin Dikoloti, voorzitter van WHA77, gisteravond.
De IHR-wijzigingen uit het stuk zijn hiermee aangenomen. Deze lijken t.o.v. voorgaande versies afgezwakt. Zo is er nog sprake van ‘implementation’, maar niet van ‘compliance’. Meryl Nass noemt nog een flinke lijst met punten die zijn verwijderd. Wijzigingen m.b.t. verdienmodellen/financial mechanisms lijken het op het eerste gezicht wel gehaald te hebben.

Nederland doorbrak, zoals aangekondigd, de consensus niet:


Dikoloti is minister van Volksgezondheid in Botswana en voormalig dierenarts.

Pandemieverdrag/-akkoord/-instrument
De onderhandelingen door de INB over een pandemie-instrument worden met een jaar verlengd.

Media briefing van de WHO.

Executive Board
Morgen vergadert de EB van de WHO over ‘Outcome of the Seventy-seventh World Health Assembly’

Update 4 juni
IHR Transformatie en EB vergadering

IHR-transformatie
Om de leesbaarheid van deze pagina te vergroten staat er een aparte pagina op Vraagtekens over de IHR-wijzigingen:
IHR-transformatie – nieuwe impuls voor Public Private Partnership

Vergadering WHO Executive Board
Vandaag is de tweede en laatste dag van de vergadering van de EB die o.a. zal gaan over ‘Outcome of the Seventy-seventh World Health Assembly’

Update juli
16 & 17 juli nieuwe INB-meeting

Op dinsdag en woensdag 16 en 17 juli vindt de 10e INB-meeting plaats, waarbij wordt onderhandeld over een pandemie-instrument. De meeting zal via deze link te volgen zijn.
Zie ook: Informal list of intergovernmental meetings en WHO-events.
Updates met nieuwe bronnen volgen na de zomerstop.

Delen?

3 gedachten over “Pandemiewetgeving – Waar blijven de stukken voor WHA77?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *